BEKEND TILBURGSCH MOTORRIJDER VERONGELUKT

W. de Bakker

Op 6 april, las ik in de Nieuwe Tilburgsche Courant van mijn geboorte jaar 1939, dat een bekende Tilburgse motorrijder was verongelukt, Verder lezend ontdekte ik dat hij de eigenaar was van "De Motorhut" gevestigd in de Gasthuisstraat in Tilburg.

Uit mijn lagers schooltijd herinner ik me vaag iets over motors in de Gasthuisstraat, van als we weer eens (te ver van huis) gingen spelen of naar Opoe in Goirle liepen.
Wellicht kunnen leeftijdsgenoten van me of nog iets ouder, die ook net als ik in de buurt woonden, er iets meer over vertellen? Ik noem geen namen.....

Hieronder het voorpagina artikel uit de NTC van donderdag 6 apil 1939

BEKEND TILBURGSCH MOTORRIJDER BIJ TERHEIJDEN VERONGELUKT
Op een tegemoetkomende auto gebotst en vrijwel op slag gedood. 

Hij begon op afrit van een brug plotseling te slingeren en slipte tegen den wagen op 

Gisterenavond omstreeks zes uur beeft nabij Terheijden op den rijksweg van Breda naar Moerdijk een noodlottig ongeluk plaats gehad, dat het leven heeft gekost aan den bekenden Tilburgschen motorrijder en -handelaar Wim de Bakker, oud 26 jaar en wonende aan den Bredascheweg.

Aan de Bredasche zijde van de nieuwe verkeersbrug over de uitmonding van het Wilhelminakanaal is de motorrijder, komende van Rotterdam, al slingerend op een hem tegemoetkomende auto ingereden, waardoor hij met zoodanige kracht tegen het wegdek werd geslingerd,  dat hij na weinige oogenblikken overleed.
De auto werd bestuurd door den heer M. uit Den Haag, die uit Frankrijk kwam en huiswaarts reed. Wij hebben hem op de plaats van het ongeval, waarheen wij ons onmiddellijk hadden begeven, gesproken en hij vertelde ons, dat hij bij het hellend oprijden van de brug plotseling een motorrijder op zich af zag komen, die over de brug heen en weer slingerde en zichtbaar alle moeite deed om weer in rechte koers te geraken. Hij slaagde hierin niet en slipte tenslotte met nog vrij groote snelheid tegen den wagen van M. op, die uiterst rechts van den weg reed met een kalme vaart De jongeman, die de auto in het midden aan de voorzijde geraakt had, vloog door den schok van zijn motorrijwiel en werd op het midden van den rijweg neergesmakt, waar hij aanvankelijk roerloos bleef liggen. Weinige seconden later was het alsof hij zich nog tweemaal wilde oprichten, maar dan viel hij tenslotte weer neer en gaf den geest. Men kan dan ook wel zeggen, dat hij vrijwel op slag dood was. Verwonderlijk was het, dat hij uitwendig en volgens voorloopig medisch onderzoek evenmin inwendig zware verwondingen had bekomen.

Slechts aan de kin vertoonde hij een kleine, bloedende blessure. Onmiddellijk werd in de buurt de noodige hulp ingeroepen door voorbijgangers, doch toen dr. Wiegering uit Terheijden na tien minuten ter plaatse kwam, kon hij slechts den dood constateeren. Drie veldwachters uit de omgeving alsmede burgemeester Vermeulen waren ook kort na het ongeval aanwezig om de gebruikelijke voorzieningen te treffen en het gestremde verkeer weer op orde te brengen. Het stoffelijk overschot werd voorloopig met een laken toegedekt; een nauwkeurig onderzoek werd ingesteld, dat al spoedig uitwees, dat het ongeluk aan een noodlottige slip van den motorrijder moest zijn te wijten. Vooral de achterband van het motorrijwiel bleek glad afgesleten te zijn en nu is het niet onmogelijk, dat bij een wellicht ietwat te forsch optrekken naar de brug de motor begon te slippen op het gladde wegdek - het regende op dat moment ter plaatse- met het bekende betreurenswaardige gevolg. Na voorloopig onderzoek werd het stoffelijk overschot in een daarvoor dienende mand naar het lijkenhuisje te Terheijden overgebracht. Er is beslag op gelegd evenals op de auto. Hedenmorgen werd ter plaatse reconstructie van het ongeval gehouden met fotografische opnamen onder leiding van den Bredaschen politiedeskundige van der Schatte Olivier.
De politie heeft ook beslag gelegd op het motorrijwiel, een oude Harley, welke vrij zwaar gehavend was en op een kruiwagen naar een gemeentelijke bergplaats werd gebracht. Van de auto waren aan de voorzijde slechts de koplampen vernield en was de bumper ingebogen.
De heer de B. was verloofd met mej, de Br. uit de Tuinstraat alhier en dreef een handel in motorrijwielen en aanverwante in „'De motorhut" aan de Gasthuisstraat.
Hij heeft ook de nieuwe motorrijwielen met zijspan aan de gemeentepolitie geleverd.
In motorsportkringen vooral was hij een bekende figuur. Helaas moet ook gezegd worden, dat hij al te zeer zijn rijvaardigheid uitbuitte en niet tot de matigsten in snelheid behoorde.
Niettemin is het droevig, dat deze jongeman, die ook nog voor zijn meermalen beproefde ouders den kost verdiende, zoo wreed aan zijn einde is gekomen. In breeden kring heeft dit tragisch verscheiden verslagenheid gewekt.

Henk van Mierlo

Nuenen.

 

Foto bij het artikel van Nieuwe Tilburgsche Courant  van W. de Bakker