1944 Tilburgs Dagboek (4)

Oprukkende geallieerden vanuit de richting 's-Hertogenbosch stootten in oktober 1944 op felle weerstand van de Duitsers. De schade in de buurt door mortiervuur en granaten was enorm. Op deze foto het vernielde viaduct over de Ringbaan-Oost en de zwaar geh

18 OctoberEr moeten vier divisies Duitschers rond Tilburg liggen. Wat zal er van ons geworden als dat alles in actie komt en als men Tilburg wil verdedigen. De angst bekroop ons.
We kregen te hooren dat 't aantal slachtoffers te 's Bosch bij de voortdurende bombardementen op de buitenwijken reeds tot over de 400 was gestegen.
Er wordt hevig gevochten rond Berlikum. Ook bij ons gaat het er spannen, want herhaaldelijk vallen granaten en granaatscherven op de Ringbaan Oost, en liggen die stadsgedeelten bij tusschenpoozen onder het Engelsche artillerievuur. 

20 October.
De zware aanvallen op de weg van Loon op Zand van dezen middag hebben we persoonlijk meegemaakt en eerlijk gezegd, heel wat angsten uitgestaan. Maar we moesten gaan, want daags te voren hadden we te Veen en Winkel over de Maas onze aardappelen en fruit besteld. We waren Tilburg nauwelijks uit of daar begon het lieve leventje. De Engelsche piloten doken als 't ware tusschen de boschjes op den grooten weg. No. 1 kwam links, we vielen rechts tegen de berm, doch gelukkig vuurde hij niet, anders waren we onherroepelijk er aan gegaan.
Daar kwam No. 2. Vlug een ‘deckungslocher’ in, op een meter naast me een verschroeide grasbaan, 'n stofwolk over ons heen, het dreunen van den grond en een helsch lawaai van de over ons heen donderende en vurende machine. Dan even stil ... Gelukkig we waren er nog. .. Verder op 200 meter afstand brandde een Roode Kruisauto.
“Gewoon laten branden", zeiden we, maar jawel, plots stemmen uit het bosch: “Zurück .. Lebensgefärlich !" Dan 't sissen van granaten, gevolgd door 'n geweldige klap en een stofwolk torens hoog, en van de Roode Kruiswagen was niets meer te zien. Hoe bestaat het, dat verband en linnen met zulk een geweId uiteen kunnen spatten ? Weer verder . . . . een dood paard - kapotte karretjes - 'n brandend huis, 3 vernielde huizen en 3 dooden. Een dag om nooit te vergeten !
Er komt nu een periode van zeer snel opeenvolgende gebeurtenissen, welke we met 't oog op de plaatsruimte beknopt zullen vermelden, doch uit 't oogpunt der historie toch even moeten vastleggen. 

25 October.
Eerste scherven vallen in de Merelstraat. Scherven o.a op Oostelijk stadsgedeelte, Ringbaan Oost en e.o. Granaten op Ziekenhuis en ontruiming daarvan, viaduct Luvben opgeblazen, spoorbrug opgeblazen. Engelsche tanks gesignaleerd op de wegen naar Hilvarenbeek en Moergestel. 

26 October.
Granaten op politiebureau, inslagen in verschillende stadsgedeelten. Treffers op de Sacramentskerk, welke diende als uitkijktoren, en van waaruit de brug tot explosie werd gebracht. Electrische stroom verbroken, wat zeggen wil, dat de Duitschers de eledriciteitsfabriek hebben vernield. Ook de Telefooncentrale aan de Spoorlaan vloog dezen nacht de lucht in ! Gelukkig behielden we doorloopend een weinig gas en electriciteit, doch 't zal jaren duren eer we weer normaal kunnen telefoneeren.
            -      -      -
Uit het dagboek ‘Tilburg’s donkere dagen in 1944’ van P.G. Joosen;
geboren in 1898 in Geertruidenberg en overleden in De Haag in 1949.
Gedurende zijn leven is hij rijkstelegrafist, journalist en boekhouder geweest.

Tilburg Wiki: