Brutale inbraak in de Heuvelstraat dec. 1939

Fotonummer 500113

Op 8 december 1939 werd er in de Heuvelstraat ingebroken bij het “Broekenhuis”. Op zich niets bijzonders, maar de rol van Fiffy, het hondje, dat een inbraak bij bij de buurman –caféhouder Franken wist te verhinderen, is de moeite waard om gelezen te worden.
En o ja, mochten er onder u zijn die op dievenpad wilden gaan… Er staan een paar handige tips in het onderstaand bericht uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van zaterdag  9 december 1939:

 

Brutale inbraak in de Heuvelstraat

Uit een kassa 116 gulden gestolen

Poging om ook bij de buren een slag te slaan door waakzaam hondje verhinderd

In den afgeloopen nacht is een brutale inbraak gepleegd in het bekende winkelmagazijn „Het Broekenhuis" van den heer L. aan de Heuvelstraat, waar 116 gulden is gestolen, terwijl een poging om ook in te breken in het woonhuis 
van den heer Franken, den caféhouder, die naast, genoemde zaak woont, mislukt is door het alarm van een Klein, venijnig hondje van een buurtbewoonster.

Het was omstreeks half vier vannacht, zoo vernamen wij hieromtrent nader, dat het hondje van mevr. H., een schoonzuster van de echtgenoote van den caféhouder Franken, die achter „Het Broekenhuis" woont, onrustig begon te keffen. Het hondje sliep in een mandje op de slaapkamer van Mej. H., die alleen met haar kind thuis was, omdat haar man onder dienst is. Het hondje sprong op het bed van Mej. H., die aanstonds wakker werd, en begreep, dat er onraad moest zijn.
Zij stond aanstonds op en ging met haar hondje naar beneden, waar zij tot haar schrik ontdekte, dat het raam van haar zitkamer open stond en van buiten geforceerd was. Toen zij in het gangetje naast haar huis kwam, vloog het hondje luid blaffend naar de achterzijde, waar een schuurtje staat, terwijl Mej. H. op hetzelfde oogenblik aan de andere zijde van de schutting, bij haar familie achter hét café, iemand hard hoorde wegloopen. De vrouw maakte alarm, waardoor de geheele familie Fr. spoedig op de been was.

Onmiddellijk belde de heer Fr. De politie op en reeds na enkele minuten waren twee agenten van het hoofdbureau ter plaatse. Bij het voorloopige onderzoek werd vastgesteld, dat dieven waren binnengedrongen in de woonkamer van Mej. H. om vandaar va het trapportaal een deur te forceeren, die toegang geeft tot „Het Broekenhuis."

In het raam was een gat geboord ter grootte van een gulden en ter hoogte van den pin, die aan de binnenzijde het raam afsluit. Deze pin was er uitgedrukt en zoo kon het venster gemakkelijk geopend worden.
Vervolgens is de inbreker naar de deur van het winkelmagazijn gegaan om daar drie even groote gaten in te boren t.w. twee ter hoogte van het slot en een ter hoogte van de knip. Beide afsluitingen konden zoodoende eveneens weggedrukt worden.

Gezien de gedragingen van het hondje zou er sprake kunnen zijn van twee dieven, waarvan er dan één aan de achterzijde op den uitkijk heeft gestaan, terwijl de andere in den winkel doordrong om daar eerst een toonbanklade te forceeren. In de lade lag een pakje in krantenpapier,-wat in de haast over het hoofd gezien is of van
onbeduidende beteekenis geacht werd. In het papier was echter een portemonnaie gewikkeld, waarin een bedrag van 16 gulden zat. Het pakje lag er nog, maar de kassa was verdwenen. Deze is later teruggevonden in een schuurtje op de achterplaats waar de inbreker op zijn gemak de kassa heeft opengebroken om daaruit een bedrag van ongeveer 116 gulden te rooven en in zijn zakken over te hevelen.

Het was een vrij zware kassa, waarmede hij vermoedelijk niet door het raam is teruggekomen, doch mede door de keuken van Mej. H. naar buiten is gegaan, aangezien de keukendeur aan de binnenzijde ontsloten bleek.

Inbraak bij de buren verhinderd.
Nog niet tevreden met deze toch niet onaanzienlijken buit heeft de brutale onbekende alsnog een poging gedaan om bij den buurman, den caféhouder Franken in te breken, waarbij op dezelfde eenvoudige wijze te werk is gegaan. 

Ter hoogte van de spanjoletsluiting van een raampje van de keuken achter de gelagzaal werd wederom een gat geboord met de bedoeling dan met één vinger de handle naar beneden te trekken.
Het gat was reeds gemaakt, doch wellicht op het moment, dat de inbreker zich ook tot deze woning wederrechtelijk toegang wilde verschaffen, begon 't meer genoemde hondje — Fiffy heet het gevalletje! — te keffen met de gevolgen van dien.

De inbreker is hard weggeloopen naar achteren, waar hij gemakkelijk kon verdwijnen, door een labyrinth van poortjes en steegjes, waarlangs hij ofwel in de Emmastraat ofwel via een naast gelegen fabriekspoort in de Heuvelstraat  itkwam.

De omgeving werd door de politie natuurlijk onmiddellijk afgezocht, doch tot dusver is er nog geen spoor van de daders. Behalve het geld uit de kassa zijn er vermoedelijk ook nog enkele broeken gegapt, maar uit den grooten voorraad kan dat thans nog niet definitief worden vastgesteld. Men meende er echter we! enkele te missen.

Den geheelen voormiddag is de recherche ter plaatse doende geweest om gegevens te verzamelen.

Fiffy heeft inmiddels een extra boutje gekregen omdat het de inbraak bij den caféhouder althans heeft verijdeld !

 

Elke week werd er een rubriek door de Politie gewijd aan de verloren en gevonden voorwerpen.

Mij viel tussen de begrijpelijke zaken een gevonden kinderwandje op. Ik vroeg me af  of het een voor- of achterwandje was. Maar vooral waar de rest van het kind was gebleven

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Aan het Hoofdbureau van Politie Bisschop Zwijsenstraat 1, alhier,zijn iederen werkdag van 2 tot 4 uur inlichtingen te bekomen, betreffende de hieronder vermelde verloren of gevonden voorwerpen.  

Gevonden

Een kinderwandje; autozwengel; popje; koeienhuid; rozenkrans; gymnastiekschoen; een paar zwarte regenpijpen; bankbiljet van f 10; jongenspet; zilv. rozenkrans; autoped; armband; damesrijwlel; étui met inh. rozenkrans;

wollen dam. handschoen; bal gehakt; regenmuts; muziekboek; blauwe muts; vulpenhouder; sjaal; pakje met inh. gordijn; pakje met inh. vischtuig en visch; dop van een auto; regenmuts; een zak kalkpoeder; polsarmbandhorloge; handbeschermer van rijwiel; zwart damestaschje met inh. Doosje met rozenkrans, twee brieven en één cent;

bl. werkkiel; bl. regenjas; autoped; sleuteltje; notitieboekje; vulpenhouder; zilv. rozenkrans; br. led. actetasch met inh. Schrift en boekje; een kinderschortje.

 

Henk van Mierlo

Nuenen 

Foto uit BeeldonLine: De Heuvelstraat in 1939