Nieuwe Tilburgsche Courant wo 27 jan. 1943

Fotonummer 040906

Ik heb eens gesnuffeld in de kranten omstreeks de geboortedag van mijn broer op 27 januari 1943.

Het was midden in de oorlog, bijna alles was op de bon en rantsoen,  de kranten waren dun.

In dit geval, midden in de week,één blad redactioneel, waarbij duidelijk de invloed van de bezetter merkbaar was  en aan de achterkant advertenties van allerlei aard.

Wat me opviel was de nog steeds geldende rivaliteit tussen de voetbalclubs Willem II  en NAC.

Ik las het volgende in de Nieuwe Tilburgsche Courant van woensdag 27 januari 1943:

SPORT
Commissie van onderzoek komt Zaterdag bijeen.

NASLEEP VAN WILLEM II—N.A.C.
De wanordelijkheden na afloop van den wedstrijd Willem II—N.A.C, blijven nog heel wat gemoederen bezig houden. Zaterdag a.s. zal een neutrale commissie van onderzoek, samengesteld uit leden van andere districten, in Tilburg bijeenkomen om een en ander ernstig en diepgaand te onderzoeken.

 Zoowel van Bredasche als van Tilburgsche zijde zullen verschillende personen uitgenoodigd worden voor de commissie te verschijnen.

Het spreekt vanzelf, dat naar het eindresultaat van het onderzoek en van de beslissing met zeer veel belangstelling wordt uitgekeken.

Wat was er aan de hand geweest? Daarvoor moest ik terug naar de krant van maandag 18 januari:

Sport.
N.A.C. HAALT EEN ONVERDIEND PUNT BIJ WILLEM II WEG.

De wedstrijd W. II—NAC heeft juist eenzelfde verloop gehad als de onlangs gespeelde partij  Longa—NAC. Ook toen stond de thuisclub volkomen verdiend tot kort voor het einde met 2—0 voor en konden de Bredanaars door op het laatst nog even de tanden op elkaar te zetten een gelijk spel forceeren.
De superioriteit der Sportparkers was gisteren boven eenigen twijfel verheven. W.II nam de leiding door L. v. Ierland waarna Bruens er uit een strafschop 2—0 van maakte.
Na de rust toen eenige NAC-lui hun bekende onsportieve speeltrants nog wat duidelijker demonstreerden kreeg de strijd een feller Karakter.
Was de voorhoede onzer stadgenooten toen maar wat beter met schieten geweest!

Nu bleef het ondanks 'n groot overwicht maar 2—0, totdat de withemden in de laatste minuten door van Dijk zoowaar nog twee keer konden doelpunten en het dus 2—2 werd.

Na afloop kwam de geladen spanning tot uitbarsting en moest de geheele aanwezige politiemacht in actie komen.
Een wedstrijd tegen de Bredanaars zou zonder sensatie binnen of buiten de lijnen trouwens ondenkbaar zijn.
Zeer straffe leiding bij de NAC wedstrijden blijft nog steeds eerste vereischte

Het wordt door dit artikel niet veel duidelijker wat er precies gebeurde, maar de “onpartijdigheid” van de verslaggever staat buiten kijf… Of niet soms?

We woonden in die tijd in de H.Berkvensstraat met de “achterom”die uitkwam op het Schaepmannplein  –tegenwoordig Horversplein geheten-  en daarom las ik onderstaand bericht met extra belangstelling.

En de Familie B.? er woonden er bij mijn weten twee met de naam Bertens.

Nieuwe Tilburgsche Courant donderdag 28 januari 1943

WASCHGOED GESTOLEN.
De familie B. wonende aan het Schaepmanplein alhier, deed de minder prettige ontdekking,dat een groote partij waschgoed van de drooglijn werd gehaald, ter waarde van plm. 100 gld.

Het lijkt me dat dit voor deze mensen een ramp betekende; waar haal je zo gauw nieuwe kleren voor je gezin, nu alles op de bon is en wie zal dat betalen? Ik neem tenminste aan dat men voor deze diefstal niet verzekerd was.

Henk van Mierlo

Nuenen

Foto’s sportpark en Schaepmannplein (van onze 'aachterom")  uit Beeldonline

Media