Wie kent deze textielfabriek?

Tilburgse textielfabriek met Duitse soldaten op het binnenplein.

Pas is deze foto in Duitsland ontdekt, met op de achterzijde de vermelding Tilburg. De opname is typisch gemaakt bij een textielfabriek. Maar welke?

Wie weet het of heeft mogelijke suggesties?


Als u zou willen helpen, graag !