Huiskamerproject Goirkestraat

Theo te Wierik msc -

Min of meer bij toeval kwam ik onlangs Theo te Wierik ‘op het spoor’. Een 64-jarige MSC-er (een Missionaris van het H.Hart van voorheen het klooster aan de Bredaseweg) die op 24 april jl. nog tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd. Een zeer betrokken persoon die afgelopen jaar zijn tienjarig pastoorschap in Moergestel moest afsluiten, zeer tot ongenoegen van zijn parochianen. De bisschop had anders ‘beschikt’.  

Maar, Theo had meer in zijn mars. Al sinds 1992 is hij, behalve een van de oprichters van het initiatief, tevens de drijvende kracht achter het ‘huiskamerproject’ aan de Goirkestraat, no. 113A. Aan de site ontleen ik het volgende.

‘Een oude garage werd omgebouwd en ingericht als ‘De Huiskamer’, een ruimte waar men, buiten het hulpverleningscircuit om, ongedwongen met anderen kan samenzijn en waar iemands culturele achtergrond geen enkele rol speelt.

In de loop der jaren heeft dit initiatief steeds meer bekendheid gekregen binnen de Tilburgse samenleving. ‘De Huiskamer’ groeide uit tot een vaste ontmoetingsplek voor tal van mensen die, al dan niet langdurig, te maken hebben of hadden met instanties als GGZ, AMW en RIBW en Traverse. Ook mensen die weinig of geen contacten hebben of het moeilijk vinden om contacten met anderen aan te gaan vonden en vinden er vaak nieuwe vrienden.

Samen eten (vrijwilligers koken) is één keer per week een vast ankerpunt. Voor het overige worden de avonden ingevuld naar eigen voorkeur. De gasten komen rond 17.00 uur en blijven tot ongeveer 20.30 uur. Zij vinden het belangrijk om met elkaar en met de vrijwilligers ervaringen en tips uit te wisselen. Soms ontstaat er, al dan niet spontaan, een gesprek over een bepaald onderwerp. Een enkele keer wordt er een activiteit buiten de huiskamer zelf georganiseerd.

Momenteel komen er ruim 40 gasten naar De Huiskamer en zijn er 47 vrijwilligers bij betrokken. Steeds zijn enkelen van hen aanwezig.’

Een zeer goed en belangeloos initiatief. De bijdrage die aan de gasten wordt gevraagd bedraagt slechts € 2,50 p.p. Sinds 2007 is 'De Huiskamer' een stichting en ontvangt zij subsidie van de gemeente Tilburg. Verder is zij afhankelijk van giften en fondsen voor speciale activiteiten.

 

Louis Sparidans

 

Media