Het Wilhelminapark tijdens de Duitse bezetting

Puck van Lit in de kinderwagen in 1941 nadat de Duitse bezetter het politiebureau aan het Wilhelminapark had volgehangen met affiches.

 

In het voorjaar van 1941 riep de Nederlandse sectie van de BBC de luisteraars in bezet gebied op de letter V (V for Victory!) op de muren te kalken als uiting van hun anti-Duitse gezindheid. Joseph Goebbels, minister van propaganda in Nazi-Duitsland, besloot het V-teken simpelweg over te nemen: "V=Victorie, want Duitsland wint voor Europa op alle fronten" was de leus, waarop varianten volgden. In heel bezet Europa werd de Duitse V-actie op 18 juli 1941 ingezet. Die ochtend hing ook heel Nederland vol met V-affiches. (1)

Puck van Lit die op 5 mei 1941 werd geboren boven de politiepost, Wilhelminapark 126,  ligt in bijgaande kinderwagen. Zoals te zien, nadat ook de politiepost door de Duitsers was volgeplakt met affiches.
De kunst, voor met name de jeugd, was natuurlijk om te trachten dit soort affiches te verwijderen of om ze te besmeuren.
De naam Wilhelminapark was voor de bezetter een gruwel.
Op 2 maart 1942 verscheen het krantenbericht:
‘VERANDERING VAN STRAATNAMEN.
Van overheidswege is besloten de volgende straatnamen in Tilburg te veranderen: Wilhelminapark wordt Noorderpark,
 Julianapark wordt Goirkepark,
Prinses Julianastraat wordt Badhuisstraat en
 Beatrixhof wordt Stevenzandshof.’

Het gevolg was dat broer Peter, die in 1943 in het zelfde huis werd geboren, stond geregistreerd op het adres Noorderpark 126.
Zijn er nog meer foto’s bekend met dit soort bijzondere affiches, danwel met de tegenhanger van Nederlandse kant? De letters ‘O.Z.O’ , duidelijk zichtbaar op muren geschilderd,  waren namelijk een afkorting van “Oranje Zal Overwinnen” en een antwoord op de Duitse affiches.

(1)Van de site van ‘Oneindig Noord-Holland’ : http://onh.nl/nl-NL/verhaal/13067/de-v-victorie

Tilburg Wiki: