't Fratersgat

Huize Sparrenhof a/d Bredaseweg  -

 

“Witte gij ’t Fratersgat

En zegde ‘gatverdikke’ ?

Dan zèède gij van onze stad,

Van Tilburg, nèt as ikke”

 

Een bekende strofe uit een oud Tilburgs volksvers. Een reeks coupletten, zo u wilt, die als een litanie aan elkaar worden gesmeed om bij wijze van spreken een echte Tilburger te herkennen. 

De strofe slaat op de Fraterstraat, een min of meer duister straatje dat destijds liep van de kruising Lange Nieuwstraat met de Stedekestraat, met op de hoek IJzerhandel Pijnenburg.  Vandaar in zuidelijke richting naar het spoor, langs de achterkant van de NS-werkplaats ‘d’n Atelier’ en aan de andere kant een tuin (met haag) toebehorend aan het fratercomplex aan de Gasthuisstraat.

Op het eind maakte het straatje een hoek van negentig graden naar rechts, langs het spoor, om vervolgens uit te komen op de Gasthuisstraat, met aan de linkerkant de overweg richting Noordhoek. 

Op dat stuk langs het spoor stond de voormalige kweekschool Sint Stanislaus  resp. de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, beide van de fraters. 

Ik fietste er in mijn jonge jaren soms wel viermaal daags door, van en naar het Sint Odulphuslyceum naar mijn thuis in de Veldhoven (Theresia - Minister van Sonstraat).

 

Maar er bestaat nog een tweede betekenis voor een ‘Fratersgat’ en dat is de volgende. 

De Fraters van Tilburg bezaten namelijk , naast al hun kloosters etc. ook nog een ‘buitenplaats’ in Tilburg. Dat was ‘Huize Sparrenhof’ aan de Bredaseweg, tegenover de Oude Warande.  Het was eigenlijk een soort ‘lustoord’ waar de fraters zich konden ‘verpozen’ na een wandeling of anderszins. 

Zo verbleef er ook geregeld een groep die als ‘de fraters van de bezigheid’ werd aangeduid.

In 1931 vatte deze groep fraters het plan op  om op Sparrenhof iets groots te gaan verrichten. In 1932 werd door de toenmalig overste de historische zin uitgesproken: "Gullie kunt gerust gaan spaaien, al spit je heel Sparrenhof ten ondersteboven!"  Deze uitspraak was het startsein om een vijver te  gaan graven van ruim 12.000 vierkante meter!

Ter nagedachtenis aan deze anonieme werkers die hun vrije tijd staken in dit project, is de vijver en omgeving later omgedoopt tot ‘fratersgat’.

‘En zo’ist gekomen’, zou frater Venantius zeggen.

Via YouTube plaats ik hiernaast nog een bijdrage van Wim Sonneveld als frater Venantius.

 

Louis Sparidans

P.S.  Voor diegenen die meerdere coupletten van bovengenoemd  volksvers in herinnering willen roepen, plaats ik hierna nog een versie daarvan naar Piet Pels:

 

Zèède gij n’ pronte meens

Lôpte wel us hers en geens

Luste gèère goei patatte

Gao d’r wel ’s eene vatte

Praotte aatij effe plat

En zegde "gatverdikke"

Dan zèède gij van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke

 

Kende gij n’ duvelèèr

N’ volter of n’ schrobbelèèr

Witte wè ketaauwe zèn

Baoide wel ’s in ’t Baksven

Ziede overal fraters zat

En zegde "gatverdikke"

Dan zèède gij van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke

 

Hedde aachter oew huis ’n schòp

Kuierde wel‘s ’t Gurke op

Gaode somers meej de kènder

Naor de duinen, ’t kan nie fènder

Kende gij ’n spoomievat

En zegde "gatverdikke"

Dan zèède gij van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke

 

Witte ’t Kùrvels huukske nie

Zèède bij de hermonie

Smaokt oe piep tebak nie lekker

Gaode wel’s nor den ekker

Kôpte oe gruuntes op ’t Smidspad

En zegde "gatverdikke"

Dan zèède gij van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke

 

Witte waor den Haaikaant is

Kende gij Kees Hersemis

Lôpte wel’s langs de kaaibaant

Over ’t ven of naor ‘t Stuivesaant

Witte gij ’t Spinderpark

En zegde "gatverdikke"

Dan zéède gij van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke

 

Witte hoe n’ blaauwslôôt ruukt

Waor ge’t beste mulders zuukt

Viste wel s in ’t kenaol zeg

Wonde soms ok op den Prelweg

Zéède meej de kermis zat

En zegde "gatverdikke"

Dan zèède gij van onze stad

Van Tilburg,  nèt as ikke

 

Protte gij van gienderwèèt

Komde wel’s deur de Rèèt

Witte ôk waor ’t kedent is

Itte polling meej de kermis

Witte gij ‘t Fratersgat

En zegde "gatverdikke"

Dan zèède gij van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke

 

Gaode wel ’s nor de mert

Of nor Melis in ‘t hert

Is oewe vadder fabrikaant

En hedde de schoonste stad van’t laand

Hekket nie gezeej gehad

Ja, zeg mar "gatverdikke"

Want ge zèèt ôk van onze stad

Van Tilburg, nèt as ikke.

 

 

Media