De laatste muurkrant

Tilburgse muurkrant 6 april 2016 - no. 305

 

De (vooralsnog) laatste Tilburgse muurkrant verscheen begin deze maand (april 2016).   

Het fenomeen ‘muurkranten’ dateert in Tilburg met name uit de periode 1978 tot 1995. Er verschenen er in totaal ruim driehonderd! Ik schreef er al eens eerder over op deze site.  

Kritische ‘kranten’ over het wel en wee in Tilburg in die jaren met (uiteraard) de nadruk op ‘al het wee’.  

De afgelopen maanden werden ruim 250 muurkranten gedigitaliseerd door een team van vijf vrijwilligers van het RAT, het Regionaal Archief Tilburg. Een taai maar zeer verdienstelijk werk, want alle teksten moesten ‘gewoon’ worden overgetypt. Ze zijn alle toegankelijk gemaakt via de website van het RAT.   

Als klap op de vuurpijl maakten ze zelf nog een laatste muurkrant met een ludieke tekst, gedateerd 6 april 2016. Zie hiernaast.  

Onder de kop ‘Goedkoop skoren’ begint het met:

‘Regionaal Archief Tilburg maakt al vele jaren MISBRUIK van senioren en werklozen door ze voor niks te laten werken. Met al die gratis arbeid voeden ze hun website en spelen ze mooi weer naar de buitenwacht ( .....) Dat is gesubsidieerde uitbuiting!’   

Ook Omroep Brabant besteedde aandacht aan het muurkrantenfenomeen van destijds. Kijk hiervoor op Youtube, zoekwoord ‘muurkrant’.  

Bron:  RAT   

Louis Sparidans

 

Media