Tijdcapsules: Bier in gedenknaald & cd-roms in standbeeld Willem II

Tijdcapsule

Het is een oud gebruik: tijdscapsules achterlaten in beelden. In 1993 werd het beeld op de Heuvel tijdelijk weggehaald, daarbij werd er een kleine loden kist in de sokkel ontdekt. Daarin zaten twee biografieën over Willem II en twee loden penningen, kopieën van de penningen die werden gemaakt bij de onthulling van het beeld in 1854.

De kist is er in 1924 ingestopt, toen het beeld op de Heuvel werd geplaatst. Maar voor de ontdekking liep de kist een scheur op, daardoor kon er toch lucht bij. Bij opening bleken de boeken vermolmd te zijn de penningen vielen bij aanraking uiteen. Peeters: “De eerste bladzijden van de boeken waren nog wel leesbaar, gelukkig hadden we de boeken, evenals originele penningen, al in het archief liggen.”

In 1996, na het opknappen van het beeld, werd er een nieuwe capsule in de sokkel gelegd. De inhoud: twee cd-roms en een cd-romspeler. Op die cd’s staan de twee biografieën die er in 1924 al in zaten (maar dan ingescand), de stukken van het college van B en W over de herinrichting van de Heuvel (spannend?) en een video van het rooien van de Lindeboom. Peeters: “Historische gebeurtenis immers.”

In de gedenknaald naast de Heikese Kerk (ongeveer op de plek waar Willem II in Tilburg is gestorven) zit eveneens een tijdscapsule. De naald werd in 1874 onthuld, 25 jaar na de dood van Koning Willem II. In 1968 ging de naald naar de gemeentewerf om daar langzaam weg te rotten tot die in 1987 weer gereconstrueerd werd. Peeters was daar als één van de initiatiefnemers (als secretaris van de Juniorkamer Hart van Brabant) bij betrokken.

Wat zit er in de naald verstopt? Een biografie over Koning Willem II (geschreven door Peeters) en door de Trappisten gebrouwen ‘Koning Willem II’-bier.