Hein Knegtel, de bakker

Hein (Henricus Gerardus) Knegtel

Een vorige keer schreef ik over ‘Bakker Knegtel op de Heuvel’. Ik wist toen nog niet alles over de oorsprong van deze bakkerij en dat vond ik wat onbevredigend. Nadien vond ik evenwel ter zake nog wat informatie, o.a. bij het Regionaal Archief, die ik u niet wil onthouden. 

Sinds 1811 zat daar aan de zuidzijde van de Heuvel namelijk al bakker Peter Cornelis van Loon, getrouwd met Maria C. van Alphen, waar Hein (Henricus Gerardus) Knegtel (1808-1877) later als leerling-bakker ging werken. 

In 1834 trouwde hij met diens oudste dochter, Cornelia van Loon (1812-1857) en nam bij die gelegenheid ook de bakkerij van zijn schoonvader over. 

Het ging hem goed en hij werd een vermogend man. In de jaren die volgden kocht hij namelijk nog enkele huizen benevens 31 hectare grond in en rond Tilburg. Hij verbouwde zelf zijn graan (tarwe, rogge enzovoorts), hield zijn eigen koeien voor de melkproductie, liet zijn eigen paarden grazen en bezat bos voor de houtproductie ten behoeve van de bakovens, benevens nog wat turfvelden voor de verwarming van zijn huis.

Een echte all-rounder en self-supporter!

Na zijn dood namen zijn zoons Alphons en Joseph de zaak over. De bakkerij, met zeven knechten en twee dienstbodes, heeft evenwel na de dood van de ongehuwde Joseph, geen opvolgers meer gehad. 

In 1915 laat Theo Knegtel het huis met de karakteristieke klokgevel afbreken en bouwt er een garage, die voorts in 1981 plaats maakt voor winkelcentrum Heuvelpoort. 

Over de garage van Theo Knegtel later meer.

 

Louis Sparidans

 

Media