DRINKE…..

 

Neeje Kees,ik zèè ginnen drinker

mar nutteg wèl es rooje wèèn.

Ik haol ok wèl es  “Henkes”in hèùs

want “jonge”die vèèn ik ok fèèn.

 

Den dòkter heej teege me gezeej:

Gin aaier. gin koffie, gin vèt.

Mar, ik hèb em nôot heure smiespele:

Ge meugt ginne “jonge mèt

 

Toen Dries nòg lèèfde zaate we saome

meej enne Whiskie vur de Tee Vee.

Èn ak sáoves dan nòr hèùs toe ging zik:

“Blèèf mar zitte…ik slèùt de deur wèl meej.

 

Vur en glas wèèn èn enne lèkkeren hap

zèèk nòg aaltij wèl te porre

mar meej die stèène in menne gal

zèèk wè vurzichteg geworre

 

Kdrink naa veul appelesienesap

( dè hèk geleerd van Driesse)

Mar lèkker vèène doeket nie

èn….ge moet er zô dikkels van piesse.

 

Want agge zonnen ònval krèègt

dan gaode dur en hèl.

Dörrom doeket naa vort kalmkes aon.

Affèèn…..ge begrèpt me wèl.

====PJM