Agge gaot hamstere

 

Meej Nuujaor gao den draank omhôog

liefst twee-firtig de fles.

Dès — zeej de Peer — gin kattepies

ik haol er mar vaast zès.

Die schèùf ik ondert liddekaant

èn ast dan strak begient

hèb> ik tòch in de gaauwighèd

vèftien gulde verdiend.

Mar Peer krêeg onverwaachs bezuuk

hij spraak er toen êenen aon

Van lieverleej zèn daander vèèf

dezèlfde wèg gegaon.

Verrèk — zeej — naa hèk nòg gin baot

gin dròp mir, tis te zòt.

èn ons Jaans die heej van kaojighei

al daoge nie gepròt.

 

===Lechim===

 

Als je gaat hamsteren.

 

Met Nieuwjaar stijgt de prijs van drank,

liefst twee veertig de fles.

Dat is ( zegt Peer) geen "kattepies"

ik haal er maar vast zes.

Die schuif ik onder het ledikant

en als het dan straks "begient"

dan heb ik toch in de gauwigheid

zo’n vijftien piek verdiend.

Maar….Peer kreeg onverwachts bezoek

en sprak een fles al aan.

Van lieverlee zijn de andere vijf

dezelfde weg gegaan.

Verrek( zei hij) nu heb ik nog geen baat

geen druppel meer. ‘t is te zot.

En mijn vrouw die heeft van kwaadheid

niet meer tegen mij "geprot".

 

==============

Allee Hup ! 

Int begin toen zaage we et

Hil Tilburg brulde «Hup»

èn optiemisten dromden al

van den Europa-Cup

We stonde bij de irste vèèf

we wonne keer op keer

kèk, dè was naa et Willem II

vol glorie van wèleer.

Mar we zèn steevig afgezakt

der klopt gin bal mir van

Snapte gij naa, hoe dè zoiets

in êene keer mar kan ?

Allee, oe taande op mekaar.

Haawet nog èfkes vaast

om dè onder de middemoot

ons Rôod-Wit-Blaaw nie paast

 

===lechim===

 

Allee hup.

 

In het begin toen zagen we het.

Heel Tilburg brulde Hup.

En optimisten droomden al

van de Europacub.

We stonden bij de eerste vijf

en wonnen keer op keer.

Kijk, dat was nu het Willem II

de glorie van weleer.

Maar we zijn stevig afgezakt

er klopt "geen bal" meer van.

Snap jij nu dat zo iets

in een twee drie maar kan.?

Allee, je tanden op elkaar

houd het nog even vast.

Omdat onder de middenmoot

het Rood-Wit-Blauw niet past.

 

==========