Samen op weg naar het goede

Het Vierde Geschenk

Het Vierde Geschenk is een gezamenlijk initiatief van de stichtingen Hasseltse Kapel, Peerke Donders en Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze drie stichtingen richten zich op het behoud van het materieel en immaterieel katholiek erfgoed in Tilburg. Ze besloten in 2018 samen te gaan werken, onder meer door bijna verdwenen tradities nieuw leven in te blazen en te moderniseren.

Driekoningenoptocht 2020

Een echte Tilburgse traditie is het driekoningenzingen. In vroeger jaren ging met Driekoningen een optocht door het centrum van Tilburg. De laatste keer gebeurde dat in 1965. Om deze gewoonte weer op de kaart te zetten, kwam er nieuwe stichting onder de naam Het Vierde Geschenk.

Samen op weg naar het goede, een mooie wereld voor iedereen
‘De drie koningen die op kraamvisite gaan bij Jezus kwamen uit Europa, Azië en Afrika, de toen bekende werelddelen. Ze gingen samen op weg naar het goede, het pasgeboren kind. Het is het eerste verhaal dat gaat over gelijkwaardigheid. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, iedereen is gelijk, iedereen is koning,’ vertelt Hennie van Schooten, voorzitter van de stichting.

Het Vierde Geschenk heeft een vierde koning toegevoegd aan het eeuwenoude verhaal: het kind. En hun speelgoed is het Vierde Geschenk. In de maand december zamelt de stichting ‘oud’ speelgoed in om dat in januari uit te delen aan kinderen die het minder goed hebben.
De eerste inzamelingen overtreffen de verwachtingen en de stichting kan dus veel uitdelen. Omdat het jammer als dit maar een keer per jaar gebeurt, werkt Het Vierde Geschenk aan de oprichting van een Speelgoedbank, inclusief een Repaircafé. Er is inmiddels een locatie toegewezen, D.J. Jittastraat 4a, en vrijwilligers hebben die tijdens NLDoet gebruiksklaar gemaakt. De Speelgoedbank staat voor solidariteit, delen, inclusiviteit en draagt een steentje bij aan een circulaire samenleving.

Sterrentocht
Het Vierde Geschenk kreeg subsidie van Erfgoed Tilburg voor de verdere uitwerking van de driekoningentocht. ‘In 2022, op 9 januari, gaat de driekoningentocht verder als Sterrentocht’, zegt Hennie. De Sterrentocht is een tweede hoofdactiviteit van de stichting. ‘Een lichtmanifestatie in de donkerste tijd van het jaar, toegankelijk en aansprekend voor iedereen, met muziek en dans. Wij willen alle culturen bij dit lichtfeest betrekken.

De eerste twee tochten zijn helemaal vormgegeven door enthousiaste vrijwilligers. Zij blijven alle initiatieven dragen, maar voor de tocht van volgend jaar hebben we kunstenaars benaderd. Zij ontwerpen een ster die een blijvend symbool zal zijn voor de Sterrentocht.’