Parochiekerken Noordhoek, Anna en Besterd

Onderzoek parochies Tilburg

In het kader van een breed onderzoek naar de twintig vooroorlogse parochies van Tilburg, waarin ook stilgestaan wordt bij de interieurs van de kerken, wil ik langs deze weg vragen of er Tilburgers zijn, wellicht oud-parochianen, die bezoeker zijn geweest van de kerken behorende tot de H. Hartparochie (Noordhoek), H. Annaparochie (Haringseind) en de H.H. Martelaren van Gorcumparochie (Besterd), en nog herinneringen hebben aan het interieur van voornoemde godshuizen, of over beeldmateriaal daarvan beschikken vóórdat deze tempels onder de slopershamer verdwenen (resp. 1973 (Anna), 1974 (Noordhoek), 1974 (Besterd)). Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar (hoofd- en zij)altaren, preekstoelen,  muurschilderingen (polychromie) en heiligenbeelden. De nog aanwezige archiefstukken betreffende deze bedehuizen zijn helaas te summier, de foto's te onhelder, om tot defintieve identificatie en beschrijving van interieurobjecten over te kunnen gaan.

Alle hulp hieromtrent wordt hoogst gewaardeerd.