zuster Wilma ,verhaal van een 90 jarige zuster ....

dag 

Ik las zojuist het verhaal over zuster Wilma, die  90 jaar is en misschien nog zich herinneren kan wat mij is over komen in 1955-56? 

Kan zuster Wilma ook zuster a Cruce zijn die in de vijftiger jaren in Antoniusziekenhuis in Utrecht op de OK werkte?

Ze is dan misschien mijn reddende engel geweest, ik was opereeerd als 4 jarige in dat ziekenhuis . Long kwab eruit en in kritieke toestand is er toen een longmachine aangesloten vanwege een tracheotomie bij dr Swieringa en prof.Klinkenberg.

Is het mogelijk dat dit de zuster was die waakte over mij dag en nacht, omdat in die tijd ouders niet bij het kind aan bed konden blijven?

Als dat zo is wil ik graag in contact komen met haar, om haar als nog te bedanken.