Henri Rutten ofwel Pater Rutten

  • Geboortedatum: 30-1-1873
  • Sterfdatum: 5-8-1900

Bijna elke familie in Tilburg had vijftig jaar geleden wel een Heeroom of Tante Nonneke in de familie. Ook in de familie Rutten - waarvan vele middenstanders in de Piusstraat en omgeving gevestigd waren - was dat het geval. Wij spraken niet over Heeroom, maar hoorden altijd verhalen over Ome Harrie, die in het jaar 1904 - pas 31 jaar oud - vermoord was door de wilden van Nieuw Guinea. Een spannende oom, dus, die tot de verbeelding sprak.

Pater Rutten werd als oudste zoon geboren in een nederig huisje in de Oude Kerkstraat (achter de laken fabriek van Vreede). Kort daarna verhuisde de familie naar de Stevenzandschestraat en toen naar de Piusstraat waar zij tot in de jaren zestig bleven wonen. Harrie ging als 12-jarige naar het klein seminarie in een oude fabriek aan het WIlhelminapark. Als tienjarige wilde hij al missionaris worden, dus dat was geen gekke keus. Het Missiehuis van de Rooi Harten, de congregatie waar Henri uiteindelijk ook priester en missionaris van zou worden, is pas omstreeks 1897 of 1898 gebouw en in gebruik genomen.

Na studies in Antwerpen en Frankrijk is Henri precies bij de eeuwwisseling tot priester gewijd in Antwerpen. Eind 1900 deed hij zijn Eerste Heilige Mis in de Heikese Kerk, de parochiekerk van zijn ouders en vele broers en zussen. Na een lange bootreis naar Papoe Nieuw-Guinea - via de Rode Zee, Colombo en Australie - kwam hij in zijn eenzame missiestatie op het eiland Nieuw-Pommeren. Daar moest hij zijn statie opbouwen: een huisje voor zichzelf, een kerkje, kontakten met de oorspronkelijke bewoners, de bainingers. Ook moest hij vor zijn eigen voedsel zorgen, moestuin en af en toe een jachtpartij in het bergachtige bosgebied. Langzaam maar zeker kreeg hij het vertrouwen van de oorspronkelijke bewoners, de vrouwen, de kinderen, de mannen. Ook een kerkje kwam er, waar de eerste twee, drie jaar ok verschillende mensen gedoopt zijn.

In augustus 1904 vond er op het grote eiland een missiedrama plaats, dat zijn weerga niet kende. Tien missionarissen - Nederlandse en Duitse zusters, paters en broeders - verspreid over verschillende missiestaties werden in een inlands complot op dezelfde dag vermoord. Op een gruwelijke manier, met wapens als geweren, hakbijlen en messen. De communicatiemiddelen in die tijd waren beperkt tot brieven en de telegraaf, die er heel lang over deed. Zodoende duurde het enkele maanden tot het nieuws in Tilburg bij de diepbedroefde ouders en andere familieleden bekend werd. Henri werd slechts 31 jaar oud, en kreeg meteen de titel martelaar des geloofs.

Eind 1904 werd in de Heikese kerk een zgn. plechtige lijkdienst gehouden, waarbij de familie, het hele missiehuis en vele gewone Tilburgers aanwezig waren. In de jaren dertig werd een straat naar hem genoemd. (zie ook onder voorwerpen). In augustus 2004 heeft de Familie Rutten samen met Pater Pim van Deenen als celebrant een herdenkingsdienst gehouden in het Missiehuis aan de Bredaseweg. Zo was na honderd jaar de kring rond.