Plaatsing van het beeld van Petrus Donders in het Wilhelminapark.

  • Datering van de gebeurtenis: zondag 1 augustus 1926

Wie was Petrus Donders?
Petrus "Peerke" Donders werd geboren in Tilburg als zoon van een arme huiswever, Petrus droom was priester te worden, maar moest al snel helpen in de weverij. Toch zette Donders door en werd uiteindelijk priester met een voorliefde voor missiewerk. Hoe kwam uiteindelijk in Suriname en Batavia terecht waar hij voornamelijk de zieken en melaatsen bij stond. Dit werk is hij tot zijn dood blijven doen, Petrus Donders stierf op 14 januari 1887 op 78 jarige leeftijd. Na zijn dood is hij begraven in een kathedraal in Suriname. In eigen land wordt hij jaarlijks nog geëerd. Tal van scholen en andere instellingen zijn naar hem vernoemd en in zijn geboorteplaats zijn er tal van monumenten waaronder het standbeeld. Petrus is in 1982 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II.

Zondag 1 augustus 1926
Op 1 augustus 1926 is in het Wilhelminapark te Tilburg een monument onthuld voor Petrus Donders.
De krant van toen schreef dat het een feest was zoals Tilburg er nog weinig had gekend. Het weer op die dag was ronduit schitterend, terwijl dat in Tilburg vaak regent tijdens feesten in de stad.

In de gehele stad hing een feestelijke stemming en al reeds voor de aanvang die om 16.00 u. plaatsvond waren er al veel mensen op de been. In en rondom het park was een duizendkoppige menigte aanwezig. Natuurlijk konden ook de notabelen van Tilburg en de katholieke kerk niet ontbreken; aanwezig waren bijvoorbeeld:


De toenmalig burgermeester van Tilburg Dhr. Vonk + wethouders en raadslieden.
Mgr. Van Heuvel
Oud Deken van Tilburg Pater Jonckbloed van Grinsven
en vele anderen.
De festiviteiten begonen met een pontificale hoogmis in de kerk van Petrus Donders in 't Goirke. De mis stond onder leiding van monseigneur Diepen en een aantal hoge geestelijken assisteerden hem hierbij. Daarnaast was een koor van 90 man samengesteld uit de verschillende parochiekerken van Tilburg die de mis bijstonden met zang. Na de mis toog het kerkelijk gezelschap en genodigden naar het te onthullen beeld in het Wilhelminapark. De monseigneur en gevolg arriveerde per auto en op de foto's kunt u het gevolg zien zitten op de voor de genodigden geplaatste plankieren.
Het beeld was verhuld in een doek dat werd opgehouden door een koord, voor het publiek waren er luidsprekers geplaatst zodat ook de mensen die achteraan stonden de plechtigheid konden volgen. 's Avonds was het beeld prachtig verlicht. Er heerste in de menigte een opgetogen feeststemmingen en na de speech van de voorzitter van het comité was het aan monseigneur Diepen om de schaar ter hand te nemen en het koord door te knippen, onder tromgeroffel vond dit plaats en langzaam maar zeker onthulde zich het beeld van Petrus Donders. Ook hier werd de menigte vermaakt met zang door een achter het beeld opgesteld koor.

Na de onthulling was dan eindelijk het beeld te zien. Men zag Petrus Donders, met het kruis in zijn rechterhand en zijn linkerhand oplegt bij een zieke. Ook na de plechtige onthulling werden nog jaren daarna bloemenkransen neergelegd bij het monument van Petrus Donders.

bron: Nieuwsblad van het Zuiden maandag 2 augustus 1926

Dit verhaal is een onderdeel van 'Festiviteiten en Evenementen in het Wilhelminapark'wat door vier studenten van Fontys Hogescholen Tilburg werd onderzocht.

Tilburg Wiki:

Media