Opening van Oranjespeeltuin

  • Datering van de gebeurtenis: 1945

Oranjespeeltuin

Deze speeltuin is in 1945 opgericht door enkele bewoners van de buurt genaamd De Poel.

De stuwende krachten achter de oprichting van de Oranjespeeltuin waren Gerrit Roozen / Gust de Visser / Janus Buster / Sjef van Gils / Kees de Geest / Dorus van de Wouw / Louis Verhoeven, en nog andere personen uiit de buurt.

De gelden voor de bouw van de Oranjespeeltuin zijn bijeengebracht door de kermis die gehouden werd op het Oranje Vrijstaatplein en van de collectes die men in de buurt hield.Want in die tijd woonden in De Poel nogal wat smokkelaars en die zullen hier ook wel hun bijdragen aan geleverd hebben.

Maar vooral de vrijwilligers hebben de speeltuin opgebouwd.De grootste vrijwilliger was misschien wel Gust de Visser die in 1988 de vrijwilligersprijs in ontvangst mocht nemen voor zijn verdienste voor de Oranjespeeltuin.

De Oranjespeeltuin bestaat nu nog steeds de ingang is aan het Oranje Vrijstaatplein.

Foto 1 Man met schaar onbekend zal wel iemand van de gemeente Tilburg zijn. Kees de Geest / Janus Buster / Piet Hendriks / Harry Sprengers / Thea Jansen met bloemen.

Foto 2 Bestuur en genodigden op de foto van links naar rechts.Piet Hendriks / Dora van de Wouw / Dorus van de Wouw / Janus Buster /mevr Buster / Kees de Geest / mevr de Geest / Mevr Elberse / Henny Elberse / echtpaar Hertog dit waren onderduikers bij fam de Geest op het Oranje Vrijstaatplein / Harry Sprengers / mevr Roozen / Gerrit Roozen / Louis Verhoeven / W Wittens / Kapelaan Vissers van parochie Korvel.

foto 3 Draaimolen

foto 4 luchtschommel

foto 5 zweefmolen

foto 6 Schommelwip deze is geschonken door koningin Wilhelmina.Enkele personen op de foto R de Boer / A Hendriks / Hendriks / B Stenders / A de Boer / H de Geest / R van Krugten / de Wilde.

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden