Etalage van der Schoot

  • Datering van de gebeurtenis: 1906-1969
Van Der Schoot

Als ik het in mijn artikel over de Heuvelstraat van vroeger heb dan mag ik zeer zeker niet voorbij gaan aan de winkel van de fa. van der Schoot. Die zaak had een zeer opvallende etalage n.l. beneden straat niveau.

De tweede winkel van af de (toen) verlengde Willem II straat. Het tegelwerk van die tijd is nog grotendeels aanwezig. Aan die etalage stonden wij ons dikwijls te vergapen. Vooral in deze tijd van het jaar. St. Nicolaas en Kerstmis.

Prijsvraag

Je kon er donder op zeggen dat, als er ooit een prijsvraag geweest zou zijn voor de mooiste etalage, zij daar hoge ogen naar gegooid zouden hebben..

In 1865 reeds vestigde ene Wilhelmus Antonius van der Schoot zich als zelfstandig messenmaker en later als smid.

In 1906 werd “ Koninklijke magazijnen van ijzerwaren en huishoudelijke artikelen” een feit’.

1906

Vanaf 1906 was deze winkel nadrukkelijk in de Heuvelstraat aanwezig temeer om dat deze zaak als eerste voorzien was van elektrische verlichting.

Men moest weliswaar zelf de stroom opwekken maar vanaf toen baadde de winkel in een zee van licht en zelfs de lift werd er mee aangedreven.

Als de gemeenteraad in 1911 over een stedelijk elektriciteit net moest vergaderen leverde van de Schoot tijdelijk de stroom voor de verlichting van de raadszaal.

De tilburgse huisvrouwen vonden de Fa. van der Schoot het aangewezen adres voor potten, pannen en emailwaren en ook zelfs voor kinderwagens. En niet te vergeten de kachels met de gietijzeren siermantels.

In 1968 echter werd deze afdeling afgestoten en ging men zich specialiseren in de verkoop van gereedschappen en ijzerwaren.

Millimeterdraad

Als monteur herinner ik me het feit dat in de verre omtrek alleen van der Schoot bouten en moeren met millimeterdraad in voorraad had in plaats van de tot dan toe gebruikelijke engelse whitworth draad.

Ik ben met enkele sprongen door het verhaal van boven genoemde firma gegaan en heb dus een aantal tussentijdse directeuren gemist. Hopelijk zullen zij het me vergeven Want het ging mij vooral om de aparte etalage.Op een gegeven moment kwam mij ter ore dat men de bewuste etalage met een opmerkelijke precisie had nagebouwd in het gebouw waar van der Schoot ( DESTIL) nu gevestigd is. Op industrie terrein Noord

Ik heb dus de stoute schoenen aangetrokken en ben daar gaan vragen. Was geen probleem.

En verdomd, het was er allemaal. Behalve de etalage ook het interieur.

Compleet met gereedschap rekken, potten en pannen, kinderwagens, hang en sluitwerk.

Ook de trap naar boven waar al die laadjes zaten met allerlei frutseltjes.

Zelfs de kachel die vroeger bij moeders thuis in de huiskamer stond, en die alleen s`Zondags aan mocht is men niet vergeten.

Het was voor mij een soort dé-jàvu. Als of het niet was weg geweest.

Schell