Samenwerking tussen ´Geheugen´ en Bibliotheek Centrum groot succes

  • Datering van de gebeurtenis: 2 maart 2008

Zondag 2 maart 2008 was de Geheugendag in het bibliotheekfilaal in Tilburg Centrum. Deze dag was een groot succes. De vrijwilligers hebben alle zeilen bijgezet om verhalen te ´vangen´ en foto's te verzamelen.

De opkomst was goed en er zijn zeer waardevolle foto's getoond. Het gebeurde menig maal dat een toevallige passant bij het gesprek werd betrokken om meer over de foto of situatie te weten te komen.

Voor de toekomst zijn er waardevolle contacten gelegd. Hierover zult u in een later stadium op deze site zeker meer teruglezen. Reden temeer om nog eens een bezoek aan het Geheugen te brengen!

Foto's:

Afb. 1: De stand

Afb. 2: Omstanders kijken en discussiëren mee

Afb. 3: Vrijwilliger in actie met een bezoekster

 

Rien van der Heijden

Erik Mentink

Media