Werkgroep Smidspad

  • Datering van de foto: 1981
  • Wie staan erop: zie tekst

Het Smidspad werd vlak na de oorlog en tot in de zestiger jaren ook wel de Heuvelstraat van 't Goirke genoemd.

De slogan - het Smidspad, de straat met de 42 winkels - heeft vandaag, zoals de slagzin was - geen betekenis meer.

Eind jaren zestig begon echter het verval, winkeliers trokken weg naar de nieuwe wijken en winkelcentra of hielden er mee op.

Sommige winkels werden omgebouwd tot (studenten)woningen, ander werden café en in de zeventiger jaren zelfs seksshops.

Toen ik in 1978 op het Smidspad kwam wonen, woonden er nog maar weinig "echte" gezinnen en waren er nog paar een paar winkels.

Toen bovendien het confectie bedrijf DOREFA haar deuren sloot en het café ernaast (op de hoek van de Superior de Beerstraat) afbrandde werd het tijd dat de verloedering een halt werd toegeroepen.

Door wie en wanneer (+ 1980) weet ik niet precies meer, maar de "Werkgroep Smidspad" werd opgericht en ik heb me daarbij toen aangesloten.

De eerste dingen die concreet konden worden aangepakt waren dat er hard een vorm van kinderopvang noodzakelijk was en dat er in dat smalle straatje absoluut geen kinderspeelgelegenheid (zelfs niet op de trottoirs) was.

De Gemeente deed constructief mee in het overleg en zo kon het gebeuren dat eind 1981 niet alleen ruimtes ter beschikking kwamen in de voormalige kantoren van DOREFA voor een peuterspeelzaal die met een knipoog naar DOREFA tot DOREMI werd gedoopt.

Bovendien werd op de binnenplaats voor die kantoren ook een leuk speeltuintje - een grote zandbak met een aantal speeltoestellen erin - gerealiseerd.

We hebben ook nog met de bewoners gecommuniceerd met nieuwsbrieven. Ik had daar de titel bij verzonnen: "Smidspad, t'is langer dan 't breed is"

Ondergetekende had de eer dat speelterreintje eind november 1981, als Hulp-Sinterklaas te mogen openen.

Dat ontlokt mij nog de volgende anekdote:

Sinterklaas werd ergens in Goirle opgemaakt voor zijn belangrijke taak en vervolgens per auto, samen met een paar Zwartepieten, naar het Smidspad vervoerd. In de Kwaadeindstraat ontwaarde ik aan de overkant een concurrent in dezelfde kledij naar een huis lopen.

Ik vroeg de chauffeur te stoppen, een Piet mij m'n mijter aan te geven en ik stapte uit de auto, zette de mijter op, riep vervolgens BEUNHAAS tegen de concurrent en stapte weer in.

Op de foto van de werkgroep (afb.1) sta ik achteraan met snor, de andere snorremans met ruitjeshemd is Sjef van de Nouweland, zijn vrouw staat helemaal links achter een meneer die Appie van Dam heette en ook vrijwilligerswerk deed bij de Kasteelhoeve in de Hasseltstraat.

De andere mensen ken ik helaas niet meer bij naam. Het jongetje op de voorgrond was het zoontje van Sjef.

Omdat ik door persoonlijke omstandigheden niet meer aan de werkgroep kon deelnemen, heb ik helaas in 1982 de groep moeten verlaten.

Ik hoop dat de mensen die op de foto staan nog zullen reageren. Zeker als ik bepaalde dingen over het hoofd heb gezien of mijn herinnering toch nét even anders is als de werkelijkheid van toen. Dat geldt temeer voor de mensen die langer in (op) het Smidspad hebben gewoond.

Henk van Mierlo

Nuenen

afb. 1 Werkgroep Smidspad in 1981

afb. 2 Het Smidspad in 1946 (31208)

afb. 3 DOREFA met gesloten hekken 1 (31218)

afb. 4 DOREFA met gesloten hekken 1 (31219)

afb. 5 DOREMI speelveldje (028541)

afb. 5 DOREMI speelveldje (028542)

afb. 6 Sinterklaas opent het speelveldje

Bron: Regionaal Archief Tilburg, collectie Beeldonline, nummers; 31208, 31218, 31222, 028541, 028542