Pollet en Villa de Vier Jaargetijden

  • Datering van het voorwerp: 1873

 

.Toen het bekende ‘Kasteel van Tilburg’ rond 1860 was gesloopt, heeft Tilburg niet lang op nieuwe ‘kastelen’ hoeven wachten. Weliswaar zonder slotgracht werden er twee monumentale vrijstaande panden gebouwd. De huidige ’Nieuwe Vorst’ omstreeks 1870 in de Willem II-straat door Ledeboer en de huidige ‘Vier jaargetijden’ in de Noordstraat door Pollet uit 1873. Deze imposante villa aan de Noordstraat kreeg al snel de bijnaam het ‘kasteeltje van Pollet’.

Volgens de familie-overlevering kwam de koningsgezinde stoffenhandelaar Pierre Pollet met zijn gezin als politiek vluchteling uit Tourcoing - Noord Frankrijk - in 1793 naar Nederland. In dat jaar was Napoleon Bonaparte al actief in het revolutionaire Frankrijk door het koningsgezinde Toulon te veroveren.
Zoon Guillaume Pollet (1773-1854) bleef in Nederland en kwam na korte tijd in het Nederlandse wollenstoffencentrum Tilburg terecht. Met bescheiden middelen moest hij hier kleinschalig als handelaar beginnen, waarbij het accent kwam te liggen op de kousenhandel. Hij trouwde in 1805 met de Tilburgse Anna Barbara van Iersel (1775-1835) en kreeg vervolgens twaalf kinderen. Zeventig jaar later behoorden zijn kleinzoons tot de meest succesvolle wollenstoffenfabrikanten van Tilburg met hun fabrieken aan de zuidkant van de Fabriekstraat en tussen de Noordstraat en
de huidige Noordhoekring.
Louis (Ludovicus Antonius) Pollet (1809-1876), zoon van Guillaume, had samen met bovengenoemde Ledeboer in die jaren 1870 het ‘genoegen’ tot de Tilburgers met de hoogste belastingaanslagen te horen. Louis Pollet en Adriaan Ledeboer lieten beide uit die tijd hun indrukwekkende villa na, waarvan Louis Pollet tot zijn overlijden, maar drie jaar heeft kunnen genieten.
Zijn vrouw, Anna Maria Mutsaers (1815-1859) heeft het ‘kasteeltje’ niet meegemaakt. Met haar had Louis Pollet tien kinderen, waaronder de twee ongehuwd gebleven dochters Catharina M.J. Pollet (1851-1922, foto 2) en de jongste, Johanna M.V. Pollet (1857-1934). Met het overlijden van Johanna is de eerder zo uitgebreide familie van Guilaume Pollet in Tilburg uitgestorven.
De laatste zusters Pollet zijn tot aan hun dood in het pand aan de Noordstraat blijven wonen. In 1925 kwam het net-getrouwde stel Jacobus M.J.A. Kerstens (1883-1963) met echtgenote Johanna M.J.C. Bogaers, een achternicht van Johanna Pollet, bij deze Johanna inwonen. Jacobus Kerstens, was agent van de Nederlandse Bank en had geen bemoeienis met de wollenstoffenfabriek van Pollet in de Fabriekstraat. Na 1978, het jaar van overlijden van mevrouw Kerstens-Bogaers, werd zoon Jacobus Kerstens eigenaar.
Na circa vijftig jaar kreeg het ‘kasteeltje van Pollet’ gedurende de daaropvolgende vijftig jaar de bijnaam het ‘kasteeltje van Kerstens’

Vanaf 1986 toen het pand werd doorverkocht was het eerst een villa-woonhuis, waar soms een feest gegeven werd. Het geven van feesten en partijen bleek een geslaagd initiatief en de Villa groeide in korte tijd uit tot de nu bekende ‘Villa de Vier Jaargetijden’.

Het oorspronkelijke ‘kasteeltje van Pollet’, Noordstraat 36, is in 1978 erkend als rijksmonument en staat nu deels omschreven als:
‘Gepleisterd herenhuis in de eclectische trant. Voorgevel met middenrisaliet, houten kroonlijst met voluutconsoles en vensters met kortbogige gesloten omlijsting.
De verdiepingvensters hebben orielles en kuiven met bladwerk. Dubbele deur met panelen en snijwerk. Interieurs uit de bouwtijd.’

Tragisch is het dat rond 1890 van de ruim 20 afstammeling in Tilburg van de oorspronkelijke Franse Guillaume Pollet er dertig jaar later geen stamhouders meer in leven waren om de zo succesvolle fabriek van Pollet voort te zetten. De bedrijf werd op 31 december 1928 formeel beëindigd.

Foto 1: Het kasteeltje van Pollet in 1915, toen de zusters Johanna en Catharina Pollet er nog woonden. (RAT-040022)

Foto 2: Catharina Maria Johanna Pollet (1851-1922; RAT 005434)

Foto 3: Het kasteeltje van Kerstens in 1965. (RAT-027210)

Foto 4: Villa de Vier Jaargetijden in 2009.

Tilburg Wiki:

Media