Intocht Sint Nicolaas

  • Datering van de gebeurtenis: 1954

Binnenkort wordt Sinterklaas weer verwacht. Meestal wordt hij bij zijn intocht begroet door de burgemeester. (Terwijl ik dit verhaal schreef hoorde ik dat Ivo Opstelten tot waarnemend burgemeester is voorgedragen. Zal hij dit jaar de Sint ontvangen?)

De intocht van de goede Sint was vóór 1954 op mysterieuze wijze tegelijkertijd in twee stadsdelen.
Voor het zuiden van de stad kwam de Sint met medewerking van de Korvelse harmonie 'l'Echo des Montagnes' zijn opwachting maken, in het noorden was het de harmonie Orpheus die zorgde dat Sinterklaas de kindertjes in de wijken boven de spoorlijn kon toezwaaien.
Dat leidde tot dan nog wel een tot ruzie tussen de beide comités, maar in 1954 werd besloten om ervoor te zorgen dat de geloofwaardigheid in de Sint vergroot werd.

Op de website http://www.tijdmachinetilburg.nl/ vond ik de volgende tekst (afb.1)
Centraal Sint-Nicolaascomité opgericht

De twee bestaande organisaties voor de intocht van Sint Nicolaas, een voor het noorden rond harmonie 'Orpheus' en een voor het zuiden van de stad rond de Korvelse harmonie 'l'Echo des Montagnes', komen tot samenwerking in een Centraal Sint-Nicolaascomité voor heel Tilburg. Voortaan komt er maar één echte Sint Nicolaas aan in de Piushaven en wordt door de burgemeester op het stadhuis ontvangen.

Voor het zover was schijnt er zoveel onenigheid te zijn geweest dat Cees Robben, in het Tilburgs prentebuukske deel 1, persoonlijk Siendereklaos erbij haalde om zijn onvrede te uiten De (vertaalde) tekst van afbeelding 2 luidt dan ook:

Sinterklaas dat is iemand
Die bang is voor niemand
Hij staat boven alle partijen
Hij houdt niet van klazen
Die razen en dazen
Dat past niet in deze dure tijden

Ik kan me nog goed herinneren dat Sinterklaas in de weken na de officiële intocht aan de Piushaven door de verschillende delen van Tilburg toog, te paard en voorafgegaan door de Harmonie kwamen ze bij ons door de H.Berkvensstraat. Aan de beide zijden van de straat liepen dan de zwarte pieten; de eersten met juten zakken met snoep die ze aan de kinderen op de stoep uitdeelden, gevolgd door de "ophaalpieten" met de collectebus die ervoor moest zorgen de volgende week weer snoep te kunnen uitdelen.

Henk van Mierlo

Nuenen

In het boek Robben en Rooms (Drukkerij Het Nieuwsblad 1981) komt hij ook nog even op Sinterklaas terug, zei het in een heel ander daglicht: (afb. 3)

Moeder is het waar dat Sinterklaas de cadeautjes brengt?.... Ja manneke...

En is het waar dat de ooievaar de kindjes brengt?...Ja manneke...

Wat doet onze pa dan hier eigenlijk over de vloer???

Tilburg Wiki:

Media