Tilburgs Diktee 2010

  • Datering van de gebeurtenis: vrijdag 5 november 1910


Deelnemer aan eerste Leergang van Tilburg Akkedeemie wint Tilburgs Diktee

Opleiding Tilburgs dialect krijgt vervolg

De eerste ‘Leergang Tilburgs Dialect' is een groot succes gebleken. De winnaar van het Grôot Diktee van de Tilburgse Taol, afgelopen vrijdagavond 5 november, was een deelnemer aan deze unieke opleiding. In april aanstaande begint opnieuw een serie van tien lessen. Daarvoor kan men zich nu reeds opgeven via de website van de Stichting Tilburgse Taol, www.tilburgsetaol.nl.

Hans Hessels, een 53-jarige Tilburger, was de winnaar van het zeventiende Grôot Diktee van de Tilburgse Taol. De prijs, de Cees Robben Wissel Trophee, werd hem uitgereikt door wethouder van cultuur Marjo Frenk. Zij deed zelf ook mee aan het Diktee dat door de aanwezigen als bijzonder geslaagd werd beschouwd. De winnaar werkt op de administratie van de GGD Hart voor Brabant in Tilburg. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in ‘uitstervende woorden en uitdrukkingen van het Tilburgs dialect'. Deze interesse deed hem besluiten deel te nemen aan de Leergang Tilburgs Dialect van de Stichting Tilburgse Taol.

Deze cursus is het afgelopen seizoen voor de eerste keer georganiseerd op initiatief van Petra Robben. Zij trad ook op als docente tijdens de tien lessen. Haar inspanningen werden beloond door een opvallend hoge score van haar negen leerlingen. Van de deelnemers die bij de eerste zeven eindigden, waren er zes die aan de Leergang Tilburgs Dialect hadden deelgenomen. Alleen nummer twee, Ton van Heeswijk, had deze opleiding niet gevolgd. De nummer drie, Angela van Abeelen, deed dat weer wel.

Onlangs werd de eerste cursus beëindigd. In tien lessen leren de cursisten het Tilburgs dialect schrijven en kennen ze de cultuurhistorische achtergrond van deze streektaal. De ‘Leergang Tilburgs Dialect' is een initiatief dat de Stichting Tilburgse Taol samen met het Stadsmuseum Tilburg heeft ontwikkeld. Vanaf april worden de lessen steeds om de veertien dagen gegeven. Na de zomervakantie zijn er nog vier lessen in september en oktober. De lessen duren steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur en worden gegeven in een leslokaal van het Regionaal Archief Tilburg. Cursisten betalen 65 euro per persoon.

Uit het succes van de cursus kan worden afgeleid dat daar behoefte aan bestaat. Terwijl het aantal dialectsprekers achteruitholt, neemt de belangstelling voor de streektaal toe. Dit verschijnsel doet zich overal voor. De dialectcursus is een onderdeel van de Tilburg Akkedeemie van de Stichting Tilburgse Taol. Andere cursussen die reeds worden aangeboden zijn een Tilburgse fotocursus en de Brabantse Tonpraot Akkedeemie. De Stichting Tilburgse Taol wil uitgroeien tot een overkoepelende organisatie voor de Tilburgse identiteit. Daar vallen onder meer dialect, volkscultuur, immaterieel erfgoed en tradities onder. In deze ontwikkeling wil de Stichting Tilburgse Taol zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties. Zoals met Stadsmuseum Tilburg in de ‘Leergang Tilburgs Dialect'.

(Met dank aan Paul Spapens)

Afb. : Hans Hessels (links) heeft uit handen van wethouder Marjo Frenk van cultuur de Cees Robben Wissel Trophee gewonnen. Rechts, Kees Verbunt, vice-voorzitter van de Stichting Tilburgse Taol.

Tilburg Wiki: