School 'De Havervelden' etc.

  • Datering van de gebeurtenis: 1938 tot 2010

Gistermiddag schreef ik een verhaaltje op deze site over de reünie en het afscheid van de Pius X-school in de Theresiastraat, gisteren zaterdag 27 november 2010. Deze school bestaat inmiddels niet meer en zal binnenkort worden getransformeerd tot woningen. Zie, indien gewenst, onder "Afscheid Pius X-school".

Ik kreeg er al vrij snel een reactie op. "Maar dat is toch de Havervelden-school (!)" schreef een oud-leerling. En jawel, hij heeft gelijk!

De (lagere) school uit 1938 in de Theresiaparochie begon weliswaar als jongensschool onder de naam Pius X-school (en zo ken ik 'm ook uit mijn eigen jeugdjaren) maar werd na een fusie met de meisjesschool uit de Nijverstraat, de St. Theresiaschool, inderdaad omgedoopt in "De Havervelden", hetwelk herinnert aan de oorspronkelijke naam voor het gehele gebied, voordat er bebouwing plaats vond.

Toen er nadien weer een fusie volgde met de basisschool "Ons Stedeke" werd er gekozen voor "De Stappen". Tot zover een aanvulling op de geschiedenis tot dusver.

Maar, nu ik het er toch weer over heb, er bestaan zeer ambitieuze plannen voor een toekomstige herbestemming! Er zal niet alleen een elftal woningen worden gerealiseerd maar ook een speciale ontmoetingsruimte met een buurtfunktie. Aan de site van Stichting Stadstuin Theresia ontleen ik namelijk het volgende.

Er is een buurtfunctie is gepland in de oude laagbouw, een open tuin zal een gedeelte van de voormalige speelplaats beslaan. De buurtfunctie en tuin hebben een sterk ondersteunende functie voor zowel de bewoners van het te realiseren woonplan als voor de directe buurtbewoners.

De kerngedachte achter dit project is dat bewoners elkaar helpen en ondersteunen om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te kunnen behouden. Daarnaast is het van belang dat bewoners en buurtbewoners samen actief kunnen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, muziek, tuinieren, koken en handenarbeid.

Ook werkfuncties kunnen in de buurtfunctie worden opgenomen. Te denken valt aan flexibele werkplekken voor (buurt)bewoners. Dit biedt mensen de mogelijkheid tijdelijk buitenshuis te werken in een rustige omgeving. Te denken valt aan ZZP-ers, eenmansbedrijfjes en een internetwerkplek. Met name voor deze activiteiten is een buurtfunctie van groot belang. Een dergelijke buurtfunctie met open tuin beoogt een onderdeel en vooral een verrijking van de buurt te zijn met een uitnodigend open karakter.
Een gevolg van deze filosofie is dat in het woonplan de woningen zodanig kunnen worden ingericht dat ook ouderen en mensen met beperkingen een uitstekende woonvoorziening krijgen.

Inderdaad, een zeer ambitieus plan, maar wel een plan dat helemaal past in de filosofie van de huidige tijd.

Samen genieten in hartje Theresia, dat is de slogan van de stichting en als oud-Theresiaan, wens ik ze van harte toe dat ze dat zullen kunnen waarmaken!

Louis Sparidans, Grave

Bijgaand nog een paar fotootjes die ik er afgelopen zaterdag maakte.