Tilburgse Kermis, altijd wat nieuws te beleven !

  • Datering van de gebeurtenis: 1570 - 2011

Al meer dan vijftig jaar noemt de Tilburgse kermis zich 'de grootste van de Benelux'. Vanaf 2011 heeft de kermis er een nieuwe publiekstrekker bij, een digitale. Via de sociale media zoals Twitter, Facebook en Hyves probeert ze de jonge generaties te trekken. Ook een nieuwe website ging in 2011 de lucht in : detilburgsekermis genoemd.

In 1570 (!) nodigde de Tilburgse IJsbrand Gerrit Brock in een brief zijn broer Wouter Brock dringend uit om naar de Tilburgse Kermis te komen. Die broer was kapelaan in de Dom in Utrecht. Of hij op de uitnodiging is ingegaan weet ik niet. Ik citeer uit zijn brief :

'Dat is den ierste sondach nae sinte Bertholomeeus (= 24 augustus)'. Kom dan langs, wanneer je enigszins kunt, want anders zouden wij wel eens niet meer met onze ouders kermis kunnen vieren. Ons moeder zou het heel fijn vinden als je eens langs kwam. 'Ende ons vaeder oock, dat hun seer nae u verlanct, dat sij u in soe langen niet gesien en hebben'. Dan schrijft IJsbrand ook dat hij al verschillende brieven had gestuurd, waarop nooit antwoord was komen. Ook brengt hij nog enkele zakelijke dingen ter sprake.

De brief eindigt met de oproep: 'en kom met de kermis langs, als je enigszins kunt, dan kun je zien hoe het met ons allemaal gaat. En is dit niet het geval, dan zal ik nog eens van alles wat schrijven. En verder doen wij je allemaal de hartelijke groeten.

'Gescreven bij mij, Isebrant Gerit Brock, op sinte Lauwerijs dach (= 10 augustus). U broeder. Vale'. Dat betekent 'het ga je goed'in het Latijn. Misschien was hij de Latijnse taal machtig (met een priester-broer), maar waarschijnlijker is dat een idee van degene die hem geholpen heeft, misschien een beroeps-schrijver in Tilburg ! Wie zal het zeggen ?

bron: Tilburg, stad met een levend verleden, pag. 162.

Foto´s RAT
Foto 1 . 1900, Piusplein kermis met schiettent en dans. De grotere attracties stonden - ook toen al - op de Heuvel.
Foto 2 . 1900 Aankondiging van de opening Kermis met een film over de grote gevaren van ´alcohol´.
Foto 3 . 1950 Twee dames amuseren zich prima in de botsautootjes.

Mieke Nelie vd Heijden

Tilburg Wiki:

Media