personeel r.k. Mariaschool Heikestraat

  • Datering van de foto: 1958
  • Wie staan erop: Achteraan: Toos Geurts, zuster Zwiberta, Cor v Meerendonk, mej. Smits (voornaam mij niet bekend), zuster Laeta (of Laetitia), Regien v Rijswijk en zuster Benediktien. Vooraan: zuster Constantia, Joke Bax, zuster Paulina en Toos Schellekens. 1958 Speelplaats Mariaschool Heikestraat 52-54, Tilburg

 

Van 1954 tot 1960 heb ik op deze r.k. lagere school gezeten. Toen ik de foto tegenkwam op het archief en in het Brabants Dagblad van 1 maart 2000, was dat een feest van herkenning.

In de eerste klas zat ik bij juffrouw van Rijswijk (ze leerde mij de basis van het lezen en schrijven), juffrouw Smits in de tweede leerde mij vooral rekenen en schrijven.
Juffrouw van Meerendonk herinner ik me vooral van de geschiedenis en aardrijkskundelessen in de derde klas. In de vierde klas zat ik bij juffrouw Til Bogaers (zij staat helaas niet op de foto), zij was heel jong, kwam net van de Kweekschool.
Van de vijfde klas met zuster Benediktien zijn me vooral de muzikale vorming (harmonium in de klas) en muzieklessen bij gebleven.
Aan zuster Laeta heb ik goede herinneringen: zij stimuleerde mij om 'door te leren' en de wereld om me heen te verkennen. Zij vroeg elke ochtend wie kon vertellen wat er voor 'nieuws' was, wie er naar de nieuwsberichten op de radio had geluisterd. Vaak kon ik mijn hand opsteken !
Zuster Laeta was in mijn tijd ook Hoofd van de School. Zij was een echte Tilburgse: haar broer Fons van der Meijs had een slagerij vlak bij de school (hoek Bisschop Zwijsenstraat, Broekhovenseweg).

 

Foto: RAT