Eerste sleutels in de Reeshof

  • Datering van de gebeurtenis: 1982

Nu bijna 30 jaar geleden, op 8 januari 1982, lazen we in ons lijfblad, Het Nieuwsblad van het Zuiden, dat de eerste negen gezinnen in de nieuwbouwwijk De Reeshof, de sleutel van hun huis zouden krijgen !

Omdat daar intussen al meer dan 42.000 Tilburgers wonen - en dat worden er 50.000 - is het de moeite waard om in 2011 nog eens even stil te staan bij dat eerste begin. De negen woningwet woningen lagen aan de Brummenweg in de Gesworen Hoek. De huurprijs van de sociale woningen in de Reeshof zou, afhankelijk van het type, tussen de 350 en 580 gulden bedragen. Forse huren. Maar men wilde de fout vermijden die eerder in Noord is gemaakt, waarbij, omwille van een zo laag mogelijke huur, de woningen werden "uitgekleed". En achteraf bleek goedkoop duurkoop te zijn.

Meewarig schreef Het Nieuwsblad dat de pakweg 30 tot 50 dapperen en dappertjes, die tot de 9 gezinnen hoorden, wel over een echte pioniersgeest moesten beschikken, want van redelijke voorzieningen was nog geen sprake.

Eerst in maart zou er een busverbinding komen, de basisschool zou op 1 augustus aanvangen. Winkels waren er niet. Het Kapitaal wilde pas een supermarkt openen als er 1500 mensen zouden wonen ! Tot zolang moest men zich maar behelpen met een rijdende winkel of met het kilometers verder liggende Paletplein......

Maar, ondanks de slechte weersomstandigheden werd er met man en macht gewerkt aan riolering, bestrating, stadsverwarming enzovoort. Zo wist de journalist in 1982 geruststellend te melden. En men kon volgens schema werken, grote vertragingen waren er niet. Op de foto's: de eerste negen huizen van de Reeshof.

Zeven jaar later, 1989. Er waren nu inmiddels zo'n 2500 huizen in de Reeshof betrokken door zowat 7000 mensen. De wijken Gesworen Hoek en Huibeven I waren zo goed als klaar. Er was daar sprake van een goed florerend verenigingsleven, maar recreatieve voorzieningen waren gewenst, zo schreef Het Nieuwsblad op 26 januari 1989.

En potverdorie, waarom moest een busrit naar "de stad" drie strippen kosten ?

 

Anton van de Wiel

 

Tilburg Wiki:

Media