Melkfabriek CTM gesloten in 1981

  • Datering van de gebeurtenis: 1914-1981

1914 opening, 1981 sluiting

CTM: Cooperatieve Tilburgse Melkinrichting en Zuivelfabriek

Wilhelminpark 60: nu een galerie voor glaskunst, toen fabriek voor 'melk in glazen flessen'

 

In 1914 (foto 1) werd aan het Wilhelminapark en aangrenzend aan de Stedekestraat een grote nieuwe fabriek in gebruik genomen, de cooperatieve melkfabriek. Boeren uit de wijde omgeving brachten hier hun melk, waar het verwerkt tot melk en diverse melkproducten. Melkboeren in dienst van de CTM ventten vanaf de fabriek hun melk, karnemelk, room, slagroom en boter door alle wijken, tot in de verste uithoeken van de stad. Met paardenkar, hondenkar, later kleine electrische wagentjes. In de fabriek waren verschillende 'afdelingen', zoals ook aan de foto's de melkfabriek te zien is. Grote ketels, spoelerijen voor de melkflessen, vulinstallaties, laadgedeelte etc etc.

 

De fabriek werd door twee katholieke geestelijken ingewijd: pastoor Hofmans van de parochie Heikant en pastoor Janssens van de parochie Gasthuisstraat. (foto 5).

Bij het vijftig jarig bestaan van de CTM in 1964 was er een feest in het eigen gebouw en een diner in Hotel Riche aan de Heuvel. Op foto 6 is te zien dat directeur K. Bouman (vierde van links) gefeliciteerd worden tijdens de receptie.

Hoeveel medewerkers zou de CTM in de loop der tijd hebben gekend ? Ik weet het niet. Een van hen was in elk geval Jan Kolen uit de Tongerlose Hoefstraat, melkbezorger. Eind jaren zeventig was het eind van de melkfabriek al in zicht door nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en distributie. In het jaar 1980 werd er voor het laatst melk aangevoerd, verwerkt en verkocht. In 1981 werd de fabriek definitief gesloten. Laatste directeur was J. van der Steen. Het achterste gedeelte van de CTM-gebouwen aan de kant van de Stedekestraat werd gesloopt. Op foto 2 is te zien dat de grote schoorsteen werd gesloopt. Hij viel ...

Het hoofdgebouw aan het Wilhelminapark nummer 60 bleef gespaard. Gelukkig maar. De sloop van andere bijzondere panden in de jaren 60 en 70 was voorbarig geweest (denk aan Pieter van Dooren). Het CTM-pand werd in 1982 geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Foto 8 laat nog een ansichtkaart zien, destijds te koop voor de toeristen en bezoekers van Tilburg.

Bronnen: RAT, foto's en informatie.

Mieke-Nelie vd Heijden

 

Tilburg Wiki: