Heijnen - oudpapier

  • Datering van de gebeurtenis: 1958 enzovoorts

Onlangs schreef ik op deze site (GvT) een artikel over de oudpapier-inzameling in Tilburg. Vroeger (rond 1880) door de Tilburgsche Zouaven-broederschap resp. thans onder de paraplu van CVB EcoLogistics.

Ik kreeg daarop een sympathieke reactie van Cees van Berkel, de huidige directeur-eigenaar (A.G.A.) van CVB EcoLogistics in Tilburg, een bedrijf met vestigingen in een aantal landen (tot in China aan toe!), met als hoofdkantoor een prachtig pand aan het Wilhelminapark. Toemaar, van Tilburg tot in China !

Tot genoemd bedrijf behoort ook 'Heijnen Papierhandel BV' aan de Centaurusweg (Industrieterrein Loven) in Tilburg, waar bijna drie maanden geleden nog een flinke brand heeft gewoed. CVB-enzovoorts blijkt een van de grootste oudpapier- en papier-recyclingbedrijven in Europa te zijn!

En dat allemaal als uitvloeisel van een oudpapierhandel, welke in 1958 werd opgezet door Cees Heijnen aan de Meidoornstraat, na diens pensionering voortgezet door zijn zoon Fon Heijnen, sinds eind jaren zeventig gevestigd aan de Centaurusweg.

In mijn vorige bijdrage is een foutje geslopen. Ik plaatste er een fotootje bij van een vestiging van de Oudpapierhandel Gebrs. Heijnen aan de Varkensmarkt (Trouwlaan) in 1973. Laten dit nu neven zijn van eerdergenoemde Cees Heijnen, t.w. Toon, Sjaak en Gerrit Heijnen.

Zij verhuisden hun bedrijf later naar het spoorwegemplacement aan de Ringbaan West. Het bestaat intussen evenwel niet meer (aldus Cees van Berkel).

Maar de familie Heijnen leeft dus toch voort in een 'wereldbedrijf' in oudpapier. Wie had dat in 1958 kunnen denken? En dan zelfs tot in China! Dat had Cees Heijnen indertijd beslist niet durven dromen!

Louis Sparidans, Grave

Bijgaand een foto van het prachtige pand aan het Wilhelminapark (no. 37) waarin sinds begin 2000 het hoofdkantoor van CVB EcoLogistics is gevestigd.

Dit pand, oorspronkelijk gebouwd in 1907 in opdracht van wollenstoffen-fabrikant Petrus A.M. Swagemakers, was kort daarvoor nog een 'blijf-van-mijn-lijf-huis' voor buitenlandse vrouwen.