Indië-gangers (2) - met o.a. mijn gesneuvelde neef

  • Datering van de gebeurtenis: 1945 - 1950

Eerder schreef ik al 'een stukske' over mijn twee oudste broers, onze Walter en onze Ad, die in de jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog, zoals zovele Tilburgse dienstplichtige soldaten, naar Nederlands-Indië moesten om daar te strijden tegen 'rebellen' die van onze kolonie een onafhankelijk land wilden maken.

Niet minder dan 61 Tilburgse jongens sneuvelden daarbij, heb ik ergens gelezen. Het was een vergeefse strijd. Nederlands-Indië werd toch onafhankelijk en heet sindsdien Indonesië.

Ook een van mijn volle neven, Frans van Iersel, de enige zoon in een groot gezin van de oudste broer van mijn moeder, kwam daarbij om het leven. Hij sneuvelde op Oost-Java, vlak voordat hij naar huis zou terugkeren.

Hoeveel Tilburgse jongens (het ging in die tijd nog alleen om mannelijke soldaten) er naar Nederlands-Indië zijn 'uitgezonden' heb ik nergens kunnen achterhalen, maar het moeten er veel zijn geweest want landelijk ging het in totaal om circa 100.000 soldaten.

Ik herinner me uit die tijd dat Het Nieuwsblad van het Zuiden (een van de voorlopers van het huidige Brabants Dagblad) er wekelijks veel aandacht aan besteedde. Met name interviews met ouders van deze Tilburgse 'jongens', waarbij ook foto's werden aangeleverd die ze van hen hadden ontvangen.

Het waren (bijna) altijd tamelijk opgewekte verhalen, ofschoon ze natuurlijk wel graag hadden dat hun zonen zo gauw mogelijk weer terug zouden komen.

En als ze dan uiteindelijk thuis kwamen, was het natuurlijk groot feest, ook voor de hele buurt, met slingers in de straat en noem maar op. Ik herinner me dat nog goed van de thuiskomst van mijn eigen broers.

Ik kom er nog op terug, zodra ik er wat meer over gevonden heb.

Louis Sparidans

Op bijgaande fotootjes mijn twee broers, tijdens een wederzijds bezoek in Nederlands-Indië, toen zij daar gelegerd waren. Walter in Makassar (op het eiland Celebes) en Ad op het eiland Ambon (afb. 1 en 2).

Afb. 3 toont onze Ad bij het bezoek aan het graf van zijn (en mijn eigen) neef Frans (zie boven). Afb. 4 laat Frans zien, vlak voor zijn vertrek naar Indië resp. enige weken voor zijn dood.

Media