Simon de Wit

  • Datering van de gebeurtenis: 20e eeuw


Onlangs schreef ik een verhaal over André van Hilst, een grootgrutter uit Waalwijk die ongeveer vijftig jaar geleden 16 (!) winkels in Tilburg bezat. Zie desgewenst meer onder de titel ‘André van Hilst'.

Een paar dagen geleden attendeerde me een eveneens oud-Tilburger erop dat er in de Heuvelstraat vroeger ook nog een ‘Simon de Wit' zat, eveneens een grootgrutter uit die jaren die ‘de slag om de supermarkten' niet heeft overleefd.

Het is juist, ik herinner het me nu ook. ‘Simon de Wit' was landelijk zelfs nog veel groter dan ‘André van Hilst'. Meer dan 150 winkels! Ene heer Jaap Zwart verhaalt hierover uitgebreid op internet. Hieraan ontleen ik het volgende.

Simon de Wit werd in 1852 in Wormerveer geboren. Na het overlijden van zijn vader (in 1867) kreeg Simon, zelf pas 15 jaar oud, de zorg over het gezin. Zijn moeder kocht aanvankelijk van Koos Fortuin, de eigenaar van het kaaspakhuis waar haar man gewerkt had, enkele kazen. Deze sneed zij aan stukken en de jeugdige Simon ging huis-aan-huis venten.

Van deze zelfde Koos Fortuin leende Simon later 30 gulden (±14 euro) om een winkel te beginnen. Hij begon met een aantal kazen uit te stallen voor een raam in de woonkamer, die later werd ingericht als winkel.

Een paar jaar later begon hij samen met zijn zuster Geertje een winkel in kruidenierswaren. Van een beurtschipper hoorde Simon dat in Amsterdam de prijzen voor kruidenierswaren aanmerkelijk hoger waren dan in Wormerveer. Dat was aanleiding voor hem tot de stichting in 1888 van het eerste filiaal in Amsterdam. Het liep als een trein. In 1900 waren er reeds 30 filialen en een groot magazijn in Zaandam.

Simon zelf overleed in 1934 maar in 1954 was de feestelijke opening van het 150ste filiaal (!). Een grote tegenslag kwam in 1970 toen het grote centrale magazijn in Zaandam in vlammen opging.

Kort daarna werd de firma Simon de Wit benaderd door Albert Heijn voor een overname. Vanaf de overname veranderde Simon de Wit van gezicht en van naam. Met de sluiting van het laatste filiaal in november 1982 werd het Simon-tijdperk afgesloten.

Bijgaand (met dank aan BeeldOnline van het RAT) een foto van het filiaal van Simon de Wit in de Heuvelstraat uit 1948, naast Hubert Meelis. Ik herinner me die nog goed.

Er waren overigens wel meer winkels van Simon de Wit in Tilburg, maar daarvan heb ik geen foto's kunnen vinden.

Voorts nog een paar affiches uit die tijd en productvoorbeelden van Simon de Wit.

Louis Sparidans