Aanleg rioleringen rond 1910 in Tilburg

' Krijg de typhus ? '...

Het is bijna niet voor te stellen. Honderd jaar geleden hadden nog lang niet alle huizen in Tilburg riolering in huis. Je weet wel, voor de kraan en de wc ! Rond 1910 waren er maar 1 op de 5 huizen aangesloten op de riolering. Om precies te zijn: 2.780 huizen van de 9.500 huizen, die rond die tijd in Tilburg stonden.

Woningen, boerderijen en fabrieken lagen wel verspreid over de vele Tilburgse herdgangen, die ook ver uit elkaar lagen. Wat een belemmering was om vele huizen in het 'buitengebied' aan te sluiten.

Bovendien was het voor veel mensen veel te duur ... De rijke fabrikanten en middenstanders konden zo'n aansluiting wel betalen.

Anton van de Wiel schreef begin 2012 over de aanleg van de Bredaseweg, de Napoleonsweg en de bouw van de Watertoren in 1897. In principe konden toen dus de Tilburgse woningen, fabrieken en boerderijen op het waternet worden aangesloten. Maar dat gebeurde dus vaak niet, vanwege de kosten en vanwege de bereikbaarheid.

Voor die armere mensen was het dus nog lange tijd 'behelpen' met het water voor koken, wassen en wc: via de pomp achter het huis of uit de sloot of ' blauwsloot' en dergelijke. Kanaal en haven moesten toen nog aangelegd worden.

Voor de gezondheid en hygiëne was dat niet bevorderlijk.

Slechts een kleine honderd jaar geleden brak er nog regelmatig typhus uit in Tilburg, onder andere vanwege de slechte watervoorzieningen. De gemeente moest dus wel gaan nadenken over uitbreiding van het rioolnetwerk. De tekeningen 1, 2 en 3 laten ontwerpen zien van plannen in diverse gebieden van Tilburg. Het aantal aansluitingen nam langzamerhand toe. Het aantal ziekten nam - heel geleidelijk - ook af. Dat wel.

De oude foto's herinneren ons aan de aanleg en - later reparaties - in verschillende straten in Tilburg. Die reparaties en vernieuwingen van het rioleringsnetwerk blijven ook in de 21ste eeuw natuurlijk doorgaan.
Zouden ze daar nu ook foto's van maken, net als toen tussen 1900 en 1920 ?

 

Foto's en Tekeningen:
Beeldonline Regionaal Archief Tilburg