Familie Van Bijnen-Strok

  • Datering van de foto: Diverse dateringen
  • Wie staan erop: Zie bijschriften.

Uit het album van de familie Van Bijnen-Strok

Familiegegevens

Theo van Bijnen werd in 1947 geboren te Tilburg. Een belangrijk deel van zijn beroepsleven bracht hij door bij de gemeente Tilburg, ondermeer bij de afdeling Sport en het Regionaal Archief Tilburg. In 1980 trouwde hij met Carla Strok die in 1942 geboren werd in Paramaribo. In Suriname werkte Carla in het kleuteronderwijs, in Nederland was zij actief op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied; zij zette zich daarbij niet op de laatste plaats in voor Surinaamse vrouwen. In 1959 schonk zij het leven aan een dochter, Marion. Die is inmiddels zelf grootmoeder.

Carla van Bijnen-Strok overleed op 5 maart 2009.

Familieverhaal

Carla, een sociaal betrokken vrouw

'Carla heb ik ontmoet in 1977. In dat jaar begonnen wij beiden aan de opleiding MBO-SD (Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening). Wij hadden op de opleiding een groepje wat bij mij thuis werd bijgespijkerd in Economie. Ik was de "docent". Omdat Carla moeite bleef houden met Economie stelde iemand in de groep voor om Carla nog apart bijles te geven. En zo geschiedde. Het viel mij op dat Carla zich heel gauw bij mij thuis maakte. Ze zette koffie, hielp met opruimen en met de afwas. Op een goeie dag kwam ze met een hele pan nasi aanzetten. En heel geleidelijk aan, vóórdat ik er erg in had, hadden we een relatie.'

Zo begint Theo van Bijnen het levensverhaal dat hij schreef over zijn grote liefde Carla. Dat verhaal staat nu op zijn eigen site maar zou wat hem betreft uit moeten groeien tot een boek. Want, zegt hij, Carla heeft zich op tal van terreinen ingezet: in de politiek, op sociaal-cultureel gebied, in diverse besturen en niet op de laatste plaats voor Surinaamse vrouwen in Tilburg. 'Carla was een bijzondere vrouw die op heel veel mensen indruk heeft gemaakt'. Er is ook een groep gevormd, vult hij aan, 'om te komen tot de verwezenlijking van 2 aandenkens voor Carla: een borstbeeld of plaquette en een boek'.

Hij verwijst naar een uitgebreid cv van zijn in 2009 overleden echtgenote. Het beeld wat eruit op rijst, is dat van een sociaal betrokken vrouw die zich heel haar leven bleef ontwikkelen en gewoekerd heeft met haar talenten. Surinaamse mensen waren daarbij haar belangrijkste doelgroep.

Voordat Carla Strok in 1975 haar geboorteland verliet was ze daar 16 jaar lang kleuterleidster geweest. In Nederland werkte ze achtereenvolgens in de gezinszorg te Tilburg, als sociaal-cultureel migrantenwerkster in Den Haag, als sociaal-cultureel opbouwwerkster bij de Stichting Welzijnswerk voor Surinamers in 's-Hertogenbosch en de Stichting Maatschappelijke Integratie Surinamers te Eindhoven, als 'vrouwenwerkster' bij de Molukse Vrouwengroep Bunga Larat te Breda, als preventie- en groepsmaatschappelijk werkster bij FIOM (bureau voor alleenstraande ouders) te Amsterdam en als medewerkster arbeidshulpverlening bij Buro Meerwerk (een onderdeel van het Arbeidsbureau) te Tilburg. In 2002 ging ze met de VUT na negen jaar werkzaam geweest te zijn als trajectbegeleider voor Surinaamse en andere 'nieuwkomers' bij de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk te Tilburg.

'Zij is altijd als een moeder met haar cliënten omgegaan', schrijft haar man Theo. 'Zij zag er altijd persoonlijk op toe dat het haar cliënten goed verging en hield hun trajecten, b.v. hun inburgeringstraject, nauwlettend in de gaten.' Het tekent haar dat ze kort na haar VUT voor het CDA in de Tilburgse raad ging zitten. Ze was raadslid tot 2006.

Maar ook in haar vrije tijd zette Carla zich in voor anderen. Dat was al in de tijd dat ze in Suriname in het kleuteropnderwijs werkte. Theo: 'Carla zamelde b.v. spulletjes in, die op rommelmarkten werden verkocht. Van de opbrengst werden schoolreisjes georganiseerd. Ook zette zij schoolvakanties op, waarbij de kinderen tijdens de vakantie naar school gingen, maar waarbij op een speelse manier allerlei leuke dingen werden gedaan'.

En zo noemt hij in het betreffende cv meer voorbeelden. 'Carla was initiatiefneemster en vice-voorzitter van het Surinaams Kader Overleg (SKO) in Tilburg. Om de 2 à 3 maanden was er een activiteit. Enkele activiteiten die ze heeft georganiseerd: kook- en bakcursus voor volwassenen, thema Tienermoederschap, thema Gezondheidszorg (hart- en vaat-ziekten; hiervoor was o.a. een cardiologe van Surinaamse afkomst uitgenodigd), een Oemadé (Vrouwendag) en Levensloop. Het SKO bloeit nog altijd. Een bijzondere activiteit van het SKO is het Kinderkookcafé, dat ongeveer 1 keer per maand plaats vindt, ook door Carla opgezet'.

Ook haar inzet voor het project “Tilburg en de West, Hand in hand door de Geschiedenis” moet vermeld worden. Theo: 'Dit project is ontstaan uit een bezoek van Carla aan het Verzetsmuseum in Amsterdam waar de expositie “WO II in de West” plaats vond. Zij heeft de expositie naar Tilburg gehaald en die was te zien op diverse plaatsen in Tilburg in o.a. verzorgingstehuizen en buurthuizen. Zij was ook de initiatiefneemster van een lesbrief voor scholen en het boek “Een Gemeenschappelijke Strijd”, beiden in het kader van “WO II in de West”. Carla deed veel om de activiteiten rond dit project te promoten'.

Als je dat alles - en nog meer - leest, verbaast het geenszins dat Carla van Bijnen in 2007 benoemd werd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dat Theo van Bijnen over zichzelf ook heel wat te vertellen heeft - en dan met name op muzikaal gebied - is weer een heel ander verhaal. Men bezoeke maar eens zijn website www.theovanbijnen.nl waar Carla eigenlijk maar één serieuze concurrent heeft in de vorm van Ska en Reggae. Lees alleen al Theo's Curriculum Reggae Vitae.....

Fotobijschriften

1. In Suriname was Carla lid van de culturele vereniging “Naks”. Theo:

'Ze hadden allerlei activiteiten zoals toneel, zang en dans. Carla zat bij de toneelgroep.'

2. Carla, 21 jaar oud, als juf op haar nieuwe school. Foto 1963.

3. Theo: 'Deze foto is in 1975 genomen op het opvangcentrum Waalwijk'.

4. Carla en Theo tijdens hun eerste vakantie in Suriname, juni 1978.

5. Carla en Theo trouwden op 30 mei 1980. 'Dat was tevens de dag van ons eindgesprek voor de Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening', meldt Theo. 'We zijn dus op dezelfde dag getrouwd en geslaagd.'

6. Carla van Bijnen-Strok werd op 24 maart 2003 beëdigd als lid van de Tilburgse gemeenteraad.

7. Marion, de dochter van Theo en Carla, slaagde in juni 2006 voor de 3-jarige opleiding cardiologie bij de LOI in Leiden; links haar moeder.

8 Deze foto werd genomen op 27 oktober 2006 in de Openbare Bibliotheek Tilburg waar de expositie 'WO II in de West' te zien was en ook stil gestaan werd bij de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944. Carla overhandigde wethouder Jan Hamming een aandenken aan de tentoonstelling.

9 Op 27 april 2007 kreeg Carla van Bijnen-Strok uit handen van burgemeester Ruud Vreeman de koninklijke onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau”.

10. Carla met haar pas geboren achterkleinzoon Jesiah, 1 juni 2008.