'Op een mooie pinksterdag .... '

Pinksteren :

Een herinnering .....

Ik heb gisteravond lang moeten nadenken om me te kunnen herinneren wat de pastoor ons vroeger leerde over ‘Pinksteren’. En met ‘vroeger’ bedoel ik dan mijn ‘lagere-school-leeftijd’ die ik doorbracht op de Pius X-school in de Theresiastraat, van 1944 tot 1950.

‘De uitstorting van de H.Geest’, dat begrip staat me nog bij, maar ik herinner me dat de pastoor daar destijds ook niet goed raad mee wist.

Het is wel de vijftigste dag na Pasen en de tiende na Hemelvaart, dat kon ik zó nog ‘opdreunen’, toen een vriend van me daarover gistermiddag iets vroeg.

De naam Pinksteren is namelijk afkomstig van het Griekse ‘Pente Costes’ wat 50e dag betekent.

‘Heeft het ook niet iets met ‘Pinkpop’ te maken?’ zo vroeg de dochter die haar vader in dezen vergezelde.

‘Ja, althans dat was zo’ antwoordde ik, maar wat draagt die H.Geest daar eigenlijk aan bij, zo vroeg ik even later mezelf af.

Wel hadden we vroeger óók al ‘Tweede Pinksterdag’ als extra vrije schooldag en anders dan met Pasen of Kerstmis ‘hoefden’ we die dagen ‘helemaal niks’ (behalve dan naar de gewone zondagse mis). Dat vonden we wel héél erg fijn, herinner ik me.

Ja, en dan had je natuurlijk nog dat leuke liedje van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink uit 1965, getiteld ‘Op een mooie pinksterdag enzovoorts .....’ gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel.

Dat zullen we, naar ik aanneem, vandaag nog wel eens kunnen horen ..... of misschien werkt bijgevoegde link naar YouTube wel ??

 

Louis Sparidans

 

Media