Duurzaam Tilburg

Affiche

Vandaag (10/10) is het de ‘Dag van de Duurzaamheid’.

Twee jaar geleden verscheen er bij de Tilburgse Universiteit een lijvig rapport onder de naam ‘De Duurzaamheidbalans van Tilburg 2010’. Het bevat niet minder dan 173 pagina’s en is geschreven onder verantwoordelijkheid van Prof. dr. ir Bastiaan Zoeteman, Ruben Smeets MSc en Ir. Frans Hermans.

Telos, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, had hiervoor het initiatief genomen, met als uitgangspunt de duurzaamheidthema’s van het Tilburgse coalitieakkoord 2010-2014.

Het is een nogal wetenschappelijk rapport en gaat veel dieper in op de thema’s van het coalitieakkoord dan het akkoord zelf. In dit bestek zal ik daarom alleen enkele in het oog springende thema’s noemen om het niet nóg ingewikkelder te maken.

Hierbij valt o.m. te denken aan het terugdringen van verkeersoverlast (geluidshinder, stank, CO2-uitstoot, uitstoot van fijn-stof, verkeersveiligheid), verontreiniging van het oppervlaktewater, zwerfvuil, bodemverontreiniging, energiegebruik, biodiversiteit, afval-recycling, natuurbehoud, veiligheid in het algemeen, enzovoorts. Het zijn maar een paar aandachtsgebieden uit het hele rapport.

Het voert in dit kader te ver om doelstellingen en uitkomsten van het onderzoek te vermelden maar ik ben wel benieuwd of de Tilburgse gemeenteraad binnenkort een en ander nog evalueert. Immers, volgend jaar maart (19-03-2014) zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen!

Maar ook de organisatie (of ‘community’, zoals ze zich zelf noemen) MVO-013 mag in dit kader niet onvermeld blijven. MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Een uitstekend initiatief!

Louis Sparidans

P.S. Het bovengenoemde rapport is integraal in te zien op internet.

Media