Helga Deen met haar Kees

Helga Deen (1)  -

Nog niet zolang geleden verhaalde Petra Robben op deze site over een beeld ‘in wording’ van Helga Deen en ‘haar Kees’. Een beeld van de hand van beeldhouwster Margot Homan.  

In het kort: Helga Deen (1925-1943) was een joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Tilburg woonde en daar o.m. onderwijs genoot aan de Rijks-HBS aan de Ringbaan Oost maar uiteindelijk, na deportatie, op 18-jarige leeftijd werd vermoord in het concentratiekamp Sobibor, op 16 juli 1943.  

Na aanvankelijk in juni 1943 eerst een maand lang in Vught te zijn geïnterneerd hield zij een dagboek bij met aantekeningen en brieven gericht aan haar vriend Kees van den Berg (1923-2001), een jonge kunstschilder waarop ze verliefd was. In 2004 kwam dit dagboek, via een zoon van Kees, in het bezit van het Regionaal Archief Tilburg (RAT).  

In 2007 is het dagboek in druk verschenen.  

Een parkje rechts van de Joodse synagoge in de Willem II- straat, op de plaats waar het vroegere postkantoor stond, op de hoek met de Telegraafstraat, werd naar haar genoemd en in september 2013 werd daar het definitieve beeld van Margot Homan geplaatst, in brons, geïnspireerd door Helga Deen met Kees ‘in haar gedachten’.  

Ik had het nog niet eerder gezien, maar afgelopen week was ik toevallig in Tilburg in de buurt en maakte ik er de hiernaast staande foto van. Een bijzondere creatie en zeer indrukwekkend.  ‘Om nooit meer te vergeten’, zo luidt de titel van het gepubliceerde dagboek.  

Voorts nog enkele afbeeldingen van een tweetal oorspronkelijke fragmenten uit het dagboek. Het is nauwelijks voorstelbaar dat amper zes weken nadien Helga, tesamen met haar beide ouders en haar twee jaar jongere broer Klaus, niet meer in leven waren.   

Tot slot nog een foto van Helga Deen zelf (ook via het RAT).  

 

Louis Sparidans      

Tilburg Wiki:

Media