Schoenfabriek van Van Arendonk

Schoenfabriek Jan van Arendonk,

‘Van Arendonk’ is al heel lang een begrip in de schoenenindustrie in Tilburg. In 1884 zag Jan van Arendonk, na het overlijden van zijn vader, zich geplaatst aan het hoofd van “eene zeer bescheiden schoenmakerij”.  

"Met noesten vlijt toog hij aan den arbeid" en in enkele jaren mocht de stoere werker “het genoegen smaken, van de bescheiden werkplaats eene flinke fabriek” te hebben gemaakt, waar, onder zijn persoonlijke leiding circa 150 arbeiders werkzaam waren. Onder zijn bekwame leiding werd de productie steeds opgevoerd en in het jaar 1905 leverde de fabriek reeds 2700 schoenen per week af.  

De fabriek stond aan de Korvelseweg, omgeving Nieuwstraat (zie de eerste afbeelding, een litho uit 1905). Jan van Arendonk werd overigens niet ouder dan 46 jaar.  

De leiding van de fabriek ging toen over op de drie oudste zonen waaronder Cees van Arendonk, die deze zware taak, zo plotseling op “hunnen nog jonge schouders geplaatst”, vol ijver en vlijt ter hand namen. In 1940 had de schoenfabriek een productievermogen van 4000 paar per week.  

Helaas zijn in de Tweede Wereldoorlog alle machines meegenomen, wat een doorstart erg moeilijk maakte. Cees van Arendonk besloot uiteindelijk in 1953 de fabriek te sluiten.  

Nog steeds is Van Arendonk in Tilburg vertegenwoordigd in de vorm van een schoenwinkel met tevens een webshop, met nevenvestigingen in Den Bosch, Breda, Bavel, Groningen en Eindhoven.  

Van Peter Knegtel ontving ik nog de tweede afbeelding, een paard met koets waarop een reclame-schoen, die bij optochten werd gebruikt.  

Een en ander heb ik (mede) ontleend aan hun website; waarvoor dank.  

 

Louis Sparidans

 

Media