Veertig jaar Lourdeskerk als noodkerk

1.	N.V. Tilburgsche Verzinkerij van Jos van Zantbeek in de periode 1913-1920.

 

Aan de Hoevensche weg staat al vanaf 1901 een imposant fabrieksgebouw, waar eerst een ijzergieterij en toen een galvaniseerbedrijf in zat. (afb.1)

Rond 1920 groeide de Tilburgse bevolking snel met als gevolg dat er behoeft bestond aan nieuwe kerken. Met name in de Zuidoosthoek van Tilburg.
Het was niet gebruikelijk maar waarom dit dan leegstaande fabrieksgebouw niet relatief snel en goedkoop een nieuwe bestemming als kerk geven?
De in Tilburg, in 1882 geboren Albert D.M. Aelen was in 1920 kapelaan in Oss.
Van Bisschop Diepen in Den Bosch kreeg hij toen de opdracht om in Tilburg een nieuwe parochie op te richten, ‘Koningshoeven’, toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes.
Een deel van de kerkgangers van de parochie ‘St. Joseph’ in het centrum van de stad, kreeg te horen dat ze heringedeeld waren en nu bij deze noodkerk thuis hoorden.
Op zaterdag en zondag, 22 en 23 oktober 1922 werd het kerkgebouw feestelijk ingewijd en in gebruik genomen. Volgens het krantenverslag:
‘Er heerschte Zaterdag en Zondag in de parochie van O. L. Vr. van Lourdes op de Koningshoeve feestvreugde., omdat Z. D. H. Mgr. A. F. Diepen, "bisschop van ’s-Hertogenbosch” de kerk kwam consacreren, die pastoor A. D. M. Aelen aan het Wilhelmina-kanaal uit de oude-ijzergieterij op zulk een doelmatige wijze had laten verbouwen.

Reeds eenigen tijd had men op de Koningshoeve plannen beraamd om deze gebeurtenis zoo luisterrijk mogelijk te vieren, en hierin is men geheel en al geslaagd.
 De versieringen langs den Hoevensche weg en omgeving der Kerk was eenvoudig "maar stemmig en geheel overeenkomstig de plaats hebbende plechtigheid. (afb. 2)  
Ook de kerk was in feesttooi gestoken, waarmede de parochianen hun vreugde willen te kennen geven, thans een eigen parochie-kerk te bezitten.  Voor den ingang van de kerk was een eerepoort aangebracht met het opschrift: “Doorl. Kerkvorst kom het Christenvolk verblijden en wil dit kerkgebouw tot Huis des Heeren wijden". (afb.3)  Mgr. Diepen was per auto in den Bosch afgehaald door den ZeerEerw. heer Aelen pastoor der parochie, het kerkbestuur, de voorzitters der financieele-, versierings- en regelingscommissie.Mgr. werd aan den Bosschenweg verwelkomd door een stoet van parochianen. De stoet bestond uit garde d'honneurs en bruidjes, gewerengilde en boerengilde met vaandels, leden der H. Familie, terwijl de harmonie St. Jan met vroolijke muziek de stemming erin bracht.Ook zagen we een prachtige praalwagen, voorstellend O. L. Vrouw van Lourdes, de Patrones der parochie-kerk.’ (afb. 4)

Het interieur van het oorspronkelijk fabrieksgebouw was ingrijpend gewijzigd.
Nu voorzien van een priesterkoor (afb. 5) en een schip met zijbeuken (afb. 6).

Pastoor Aelen overleed in 1938 maar zijn ‘noodkerk’ is ruim veertig jaar in gebruik geweest.

In 1963 werd begonnen met de bouw van de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes op het gelijknamige plein bij de Ringbaan-Oost. En in 1965 werd de nieuwe kerk, een ontwerp van Jos. Schijvens, in gebruik genomen. (afb.7)
Daarmee kwam de ‘noodkerk’ bij de hoek van de Hoevenseweg en Piushaven weer leeg te staan.
Toch zijn er nog veel Tilburgers die bijzondere herinneringen bewaren aan de voormalige ‘noodkerk’. Waar in de laatste fase pastoor Vissers werkzaam was.
Of omdat dat zij daar zijn getrouwd, zoals Puck van Lit en Ton Peters op zaterdag, 25 augustus 1962. (afb. 8)
Of omdat ze lid zijn geweest van het jongens-kerkkoor van de parochie Koningshoeve. Dit koor ‘Jubilate Deum’ van de St. Paschalis-jongensschool naast de kerk stond onder leiding van frater Jozef.
Door het vele overspoelen is de geluidskwaliteit van bijgaande opname uit 1955 wat minder. Deze versie is overgenomen ter gelegenheid van het veertigjarig huwelijk van de heer en mevrouw Van Bommel, omdat vier van hun zoons in dit jongens-kerkkoor zaten.