Grimmige sfeer tussen Sinterklazen Tilburg Noord en Zuid

Een verhaal van Hans van den Muijsenberg, bestuurslid Kessels Muziekinstrumentenmuseum, opgeschreven in het kader van het project Ontdek de Spoorzone 013.

Dit verhaal is een overlevering uit de jaren tachtig van de negentiende eeuw toen de spoorlijn de stad nog in tweeën splitste.

Op initiatief van muziekvereniging Orpheus (vanwege 25 jarig jubileum) werd Sinterklaas in 1889 op zijn witte schimmel in Tilburg Noord ingehaald. De rondrit vond dan ook alleen ten noorden van de spoorlijn plaats.

Een paar jaar later, rond 1891, werd er ten zuiden van de spoorlijn ook Sinterklaas ingehaald.  Op een dag kwamen er dus twee Sinterklazen aan in Tilburg. Het lot wilde dat beide Sinterklazen elkaar op enig moment tegen kwamen. Een aantal Pieterbazen ging met elkaar op de vuist, maar terwijl de Sinterklazen ieder hun eigen route vervolgden werd in Cafe Boulevard al weer snel de vrede getekend.

Ontdek de Spoorzone 013:

Tilburg Wiki