Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis

Fraters van Tilburg -

 

In reactie op de bijdrage van Annemarie van Heeswijk, aan de hand van een interview door Henk van Doremalen, over de voormalige drukkerij/uitgeverij van het R.K. Jongensweeshuis, plaats ik hiernaast een tekening hiervan (afbeelding 1). 

Het is de ontwerptekening van de architect, uit 1931. Deze Constant Panis (1891-1972) ontwierp meerdere gebouwen voor de Fraters in Tilburg, w.o. ook deze drukkerij/uitgeverij. Gebouwd in 1933, werd het in 1985 gesloopt. 

Het was een heel robuust gebouw en ofschoon ik het me pas vanaf eind jaren veertig uit de vorige eeuw goed herinner (mijn ‘ome kees frater’, frater Serenus, was er directeur) heeft het op mij altijd een moderne indruk gemaakt.  

Het stond aan de Fraterstraat, meteen vóór de overweg aan de Gasthuisstraat linksaf, voorbij een zogenoemde ‘pisbak’ en dan een kleine vijftig meter verderop.

Nog enkele honderden meters daarna stond de (oude) kweekschool Sint Stanislaus uit 1987, waar ik in 1953/54 zelf ook nog ‘opgezeten’ heb. Het werd eveneens in 1985 gesloopt (zie afbeelding 3). 

Daarna had je een haakse bocht linksaf, waar de Fraterstraat zich (versmald) vervolgde tot aan de kruising met de Lange Nieuwstraat. Dat laatste stuk was een heel duister straatje, waaraan geen huizen meer stonden; alleen aan de oostzijde wat grauwe gebouwen van de NS-werkplaats.

Niet voor niks noemden de meeste Tilburgers dat stuk ‘het fratersgat’.

 

Louis Sparidans

 

Media