1924 T-Fordjes op het Piusplein

Expositie in 1924 op het Piusplein van T-Fordjes geleverd door de firma Knegtel. Met de schoorsteen van de BEKA-fabriek bij de St. Jorisstraat op de achtergrond.

 

In de jaren 1919 tot 1927 stond op het Piusplein in Tilburg een pontificale Koopmansbeurs. Op het Piusplein was ook de inrit van de Knegtel-garage.

Hier twee foto’s van een expositie in 1924 van Knegtel bij de Koopmansbeurs waarop het succes van de T-Ford in Tilburg in die jaren is te zien.

Op de foto’s is met enige moeite een enkel N-nummer te herkennen, danwel een firmanaam. Via de firmanaam kunnen we weer het kenteken van die auto terugzoeken in beschikbare kentekenregisters.

Allereerst foto 1:

- Rechts-onder het nummer N-12220, van de steenkolenhandelaar A. Heerkens uit de Zuid-Ooosterstraat
- Links daarvan N-8387 van de vishandel J.J. de Leeuw uit de Tuinstraat
- Links daarvan N-11577 van de bakker N.C. Santegoets uit de Trouwlaan
- Rechts-boven is te herkennen ‘M&H De Bont, Grossiers’. Met hun bedrijf in kruidenierswaren uit de Heuvelstraat . Met nummer N-1862 of N-11764.

Op foto 2:

- In het midden is met enige moeite te herkennen op de radiator het nummer
N-9. Dit nummer, het laagste N-nummer van Tilburg, was toen in het bezit van garage Knegtel.
- Links-achter is een glimp te zien van de firmanaam S.B. Dames, grossier in ‘koloniale waren’ uit de Heuvelstraat. Deze auto heeft één van de drie N-nummers van dit bedrijf toen. N-8343, N-8344 of N-9827.
- Uiterst rechts zijn wat vage nummers te zien, waarvan één nummer lijkt te eindigen op 55. Dat biedt weinig zekerheid want veel Tilburgse nummer tot 1924 eindigden op 55, als 2055, 2255, 2955 , 4555, enz.

Wie herkent nog meer firma’s of nummers?

Om te zien welke auto’s en motorfietsen in die jaren in Tilburg rondreden zie:
www.deautovanmnopa.nl , met als zoekterm Tilburg.
Veel van de daar gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig uit ons Beeldonline foto archief.

Over deze manifestatie op maandag 9 juni 1924 schreef de NTC de volgende dag:
' DE „FORDWEEK".
Zoals bekend werd door affiches een ‘reclame Fordweek’ geannonceerd van 9 tot 14 Juni. Gisteren werd deze geopend met een optocht uitsluitend samenstelde uit vracht- en bestelwagens.
Circa elf uur zag men van alle kanten en uit alle straten de deelnemende wagens op het Piusplein aansturen, dat als uitgangspunt was gekozen. In enkele ogenblikken waren dan ook een niet te tellen aantal wagens aanwezig welke allen, uitgedost met reclameplaten en ‘Ford-vlaggen’ in waaiervorm werden opgesteld om op de gevoelige plaat te worden vast gelegd. Daarna nam de rondrit een aanvang.
Voorafgegaan door rijdende politie werd de stoet geopend met een vrachtwagen waarop een muziekkorps had plaats genomen om de af te leggen weg met opwekkende muziek op te vrolijken en aan het geheel een feestelijk aanzien te geven.
Wat door dezen optocht beoogd werd (een flinke reclamecampagne voor de Fordwagen) mag wel als zeer bijzonder geslaagd genoemd worden.
Met een Amerikaanse wagen werd hier een echt Amerikaansche reclame op Amerikaanse wijze gedemonstreerd. En terwijl de kilometerslange stoet onze bureaus passeerde, dachten we onwillekeurig aan het feit dat een Ford bestel- of vrachtwagen een onmisbaar artikel is geworden voor hen die hun tijd wel willen begrijpen.
Wij zijn geen techniekers maar de werkelijkheid, die leert dat reeds meer dan 9 miljoen (zegge: NEGEN miljoen) Fordwagens door de fabriek zijn afgebouwd geeft ons de zekerheid dat deze wagens niet alleen economisch en spaarzaam zijn in het gebruik maar dat zij op de eerste en zeker de voornaamste plaats, wat hun fabricaat betreft, uitmuntend en solide zijn.
Een artikel, dat in enige jaren een dergelijke wereldreputatie heeft verworven, moet reeds uit dien hoofde noodzakelijk goed zijn. Wij kunnen de heer Theo Knegtel, de official Ford dealer voor Tilburg hier ter stede niet anders dan geluk wensen met zijn zo prachtig geslaagde propagandaoptocht en zien met belangstelhuig het verdere van deze zo actuele reclame campagne tegemoet.'

 

 

Media