Kerkdienst 10 juni ihkv Keti Koti

Suriname Wapen Doek

155  jaar geleden werd op woensdag 1 juli 1863 de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden afgeschaft. Nederland liet hun ruim 40.000 Afrikaanse tot slaaf gemaakte mensen die op dat moment op de plantages in hun kolonie Suriname en de Antillen werkten ‘vrij’.  Dit was ruim 30 jaar na afschaffing van de slavernij door het Verenigd Koninkrijk in hun koloniën. Echt vrij was men officieel niet, daar de voormalige tot slaaf gemaakte nog 10 jaar lang verplicht moest werken op de plantages. 1juli is voor ons als Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders een dag om te vieren; na lange strijd hadden de tot slaaf gemaakte voorouders de ketenen verbroken en werden ze niet langer met boeien vastgezet.

Sinds 2002 wordt deze dag ook officieel gevierd in de grote steden en in 2012 hebben enkele Surinaams-Nederlandse vrouwen deze viering ook naar Tilburg gebracht door elk jaar rond 1 juli een dialoogtafel te organiseren. In het kader van 155 jaar viering heeft de inmiddels in oprichting zijnde stichting (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg) dit jaar op 10 juli ook een vieringsdienst gehouden.

Ninsee opent de Keti Koti maand jaarlijks met een kerkdienst. Wij in Tilburg hebben gemeend ook hier deze maand te openen met een kerkdienst.

In samenwerking met  Werkgroep Christelijke Surinamers (WCS) is er een Woord- en Gebedsdienst gehouden in het kader van Keti Koti. Voorganger Gerard Stevelinck heeft naar aanleiding van de informatie uit het vooroverleg met Mevrouw Adel en en mevrouw Pinas zich goed ingelezen in de materie om zo een passende dienst te kunnen voorbereiden.

Keti Koti, hij had er nog niet eerder van gehoord maar begrijpt hoe belangrijk het is, vooral voor de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap, dat ook de kerk hieraan niet voorbij gaat. Er is op een speelse maar heldere manier invulling gegeven aan het thema en het heeft op een ieder indruk gemaakt. Enkele leden van Stichting GVGT i.o. waren ook betrokken bij de invulling van deze dienst. Het geheel werd opgeluisterd met passende liederen door het koor Pramisi.

 

Bij WCS zijn verschillende positieve reacties binnengekomen. Men begrijpt nu pas hoe zwaar dit tijdperk moet zijn geweest voor de zwarte mede mens.  En men juicht het toe dat dit verhaal ook in de kerk verteld wordt. Dit geeft aan dat het nog steeds belangrijk is het Keti Koti verhaal te verspreiden.

 

De opkomst is geschat op ongeveer 90 man waarvan het merendeel gast-bezoekers zijn geweest. Bezoekers die op uitnodiging of via via gehoord hebben dat er een speciale dienst gehouden werd in het kader van Keti Koti.


De samenwerking met WCS is goed en zeker voor herhaling vatbaar. We kijken alvast vooruit naar Keti Koti 2019 en hopen nog meer geïnteresseerden te mogen ontvangen.

Door mevrouw s. adel en mevrouw P. tel