Markant gebouw hoek Heuvelstraat/Nieuwlandstraat

Ik schreef er al eerder over, maar dan vooral inhoudelijk. Het pand met een ronde gevel waarin tijdens mijn jeugd ‘Van Boxtel’ zat, nadien ‘Groothuis’, en naderhand ‘It’s’. Zie het eerste fotootje hiernaast. 

Een nadere zoektocht op internet leverde op dat het een prachtig staaltje architectuur betreft uit de zogenoemde ‘Amsterdamse School’.

Mevrouw Annemarieke Verheij schreef er over en plaatste het merendeel van de bijgevoegde foto’s op de site ‘Wendingen’ (omstreeks augustus 2016). Hier volgt haar verhaal. 

Achtergrond 

In 1929-1930 werden op de hoek Nieuwlandstraat-Heuvelstraat twee winkel-woonhuizen gebouwd naar een ontwerp van architect T. Hovers. In die tijd heette dit deel van de Heuvelstraat nog Zomerstraat.  

Exterieur 

De voorgevel is als een separaat element aangebracht tegen het achterliggende betonskelet. Het skelet is ontworpen door de Bredasche Beton Maatschappij.  

Het gebogen hoekpand heeft aan de rechterzijde een opvallende torenachtige uitbouw, aan beide zijden omsloten door een binnenwaarts gebogen gevel. De gevel is grotendeels afgewerkt met bruinrode bakstenen; met uitzondering van de bovenste meters. Daar zijn oranje-rode, gladde bakstenen in haast willekeurig verband aangebracht. 

De toren aan de rechterzijde van de gevel, wordt bovenaan afgesloten met kleine oranje-rode bakstenen in liggend stapelverband. Boven op de toren is een vlaggenmast aangebracht. Aan de linkerzijde wordt het pand afgesloten door rondlopende en risalerende geveldelen. Hier en daar is in de gevel is ruimte gelaten voor betonnen delen.  

Op een van de fotootjes van de gevel zijn nog vaag de contouren te zien van de verwijderde naamsvermelding “Groothuis”. Deze verwijst naar Radiowinkel Groothuis, voorheen radiohandel en radiodistributiedienst Van Boxtel, die eerder in het pand heeft gezeten.  

De winkelpuien worden aan de onder- en zijkant afgesloten met marmeren delen. Boven de winkelpuien is over de hele breedte van het pand een strook glas-in-loodramen in een koperen omlijsting aangebracht.  

Gebruikte bron 

Drs. J.P.W.A. van Dijk, Architectuur en Stedenbouw in de gemeente Tilburg 1850-1940 (Waanders Uitgevers, 2001). 

 

Tot zover.

Louis Sparidans