Een executie op Korvel

Een merkwaardige executie

Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, vond er een executie plaats op het schoolplein van de meisjesschool aan de Poelstraat in Tilburg. Wie werd er door de Duitsers geëxecuteerd? De Uitkijkdienst van de Luchtbeschermingsdienst Tilburg (LBD) was getuige van een merkwaardig voorval.

Al voor de Tweede Wereldoorlog werden in verschillende plaatsen in ons land luchtbeschermingsdiensten opgericht. Ook in Tilburg was een luchtbeschermingsdienst (LBD) actief. Deze LBD had o.m. tot taak de bevolking te waarschuwen tegen de komst van geallieerde vliegtuigen met mogelijk een luchtaanval. In een dergelijke situatie werd luchtalarm gegeven zodat de inwoners snel een veilig onderkomen konden zoeken. Mocht er een bombardement hebben plaats gevonden dan verleende de LBD de eerste hulp. De dienst had hiervoor diverse ploegen opgericht, zoals een EHBO en een Opruimingsploeg.

De grote spil in de organisatie van de LBD was wel de Uitkijkdienst, die de bevolking d.m.v. het luchtalarm waarschuwde tegen een op handen zijnde luchtaanval. Deze dienst had de beschikking over drie uitkijkposten in de stad nl. Toren van de Goirkese kerk (post Rood, de toren van de Korvelse kerk (post wit) en het dak van het paleis raadhuis (post blauw.) De posten rood: wit en blauw. Zou dat toeval zijn?

Deze uitkijkposten waren dag en nacht bezet door twee personen en deze rapporteerden niet alleen elke beweging in de lucht, maar ook bijzonderheden in de stad. Zo signaleerden zij slecht verlichte panden, rookontwikkelingen, explosies, opvallende troepenbewegingen, etc.