Peace and Jam

Jongeren aan het roer bij herdenkingsactiviteiten Tilburg

Hoe krijg je jongeren écht betrokken bij herdenkingsactiviteiten? Hoe wordt het meer dan een passief bezoek aan een Bevrijdingsfestival op 5 mei? Op 27 oktober 2019 organiseerde Peace and Jam een aantal herdenkingsactiviteiten in een nieuw jasje. Jongeren van diverse opleidingen en achtergronden werden in de aanloop naar deze dag gestimuleerd om de waarde van vrijheid een eigen betekenis te geven.

Peace and Jam

Het besef over bezetting en bevrijding wordt daardoor weer een stuk sterker, dat is de stellige overtuiging van Willemien van Heugten, coördinator van dit project. Zij werkt bij ROC Tilburg (School voor Welzijn) en slaagde er met tal van partners in om 230 leerlingen uit te dagen tot een creatieve, vaak heel persoonlijke bezinning op het thema. ‘We sloten met onze activiteit aan bij de jaarlijkse Peace and Jam activiteiten in het Vrijheidspark,’ vertelt van Heugten. ‘Dit jaar was Peace and Jam op haar beurt weer onderdeel van de grote viering van 75 jaar Tilburgse bevrijding,’. ‘Een aantal stokoude veteranen reed mee in een indrukwekkende colonne van historische militaire voertuigen. Een deel van hen stopte bij Factorium. In dit decor presenteerden leerlingen van VMBO Reeshof en de School van Welzijn hun werk aan het Tilburgse publiek. Er werden gedichten voorgelezen, iemand deed een rap en in het Vrijheidspark werd een kort theaterstuk opgevoerd met kopstukken uit die tijd: generaal Colin Barber en burgemeester Jan van de Mortel.’

In de grote zaal van Factorium namen leerlingen het voortouw in een debat over de toekomst van herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten. Van Heugten merkte dat jongeren nieuwe dimensies aanraken. ‘Een leerling legde verband met de onvrijheid die zij voelde door de druk van de huidige prestatiemaatschappij. Ook daar mag je op zo’n dag bij stilstaan vond ze. Een ander sprak over het vieren van de afschaffing van de slavernij. Zij was blij dat dit ook in vrijheid gevierd mag worden in Nederland. Aangrijpend was het oorlogsverhaal van een Syrische jongen. Hij kon uit eigen ervaring vertellen hoe het voelt om wapens te horen.’

‘In de zaal zaten veel ouderen, dat is nu eenmaal vaak het publiek dat afkomt op zo’n herdenking. Zij reageerden heel enthousiast. Een oudere dame sprak uit dat ze weer nieuwe hoop had gekregen. De jongeren waren volgens haar goed doordrongen van het belang van vrijheid. Volgend jaar willen we daarom weer zoiets doen, liefst op 27 oktober. Voor ons is die datum inspirerend, zeker als je op zo’n historische dag de verbinding tussen jong en oud legt.’ Met nadruk noemt van Heugten daarbij Peace and Jam. ‘Zij proberen deze enige échte Tilburgse bevrijdingsdag in ere te houden. Alle lof voor mensen zoals Massimo America en Piet van Beurden die dit al drie jaar met hart en ziel organiseren.’

‘De resultaten zullen telkens een afspiegeling zijn van de stad die Tilburg nu is. Een samenleving met een grote diversiteit in opleidingsniveau en in etnische en culturele achtergrond. Praten over de betekenis van vrijheid is in een dergelijke stad geen overbodige luxe,’ besluit van Heugten.

 

Tekst Berny van de Donk

Foto's Willemien van Heugten

Alle rechten voorbehouden

Media