Een rapport van de “Tilburgsche Muziekschool”

Resultaten van het vak solfège op de “Tilburgsche Muziekschool” Noordstraat 105 in het schooljaar 1951-1952.

Bij het vak solfège worden de grondbeginselen van de muziek behandeld. Dit gebeurt op de volgende manieren.
Muzikale zangoefeningen. De melodie wordt gezongen op de namen van de noten (do, re, mi, enz.)
Het uitvoeren, tikken van ritmes.
Ritmisch en melodisch dictee. Het noteren van een ritme en een melodie die op de piano voorgespeeld worden.

Tilburgsche Muziekschool - rapport Jos (1951-1952) (1).jpg

Op zeven jarige leeftijd vanaf september 1951 begaf ik me iedere woensdagmiddag op mijn fietsje vanuit de wijk Theresia naar de muziekschool in de Noordstraat. 

Zoals op afbeelding 2 te zien is zijn de resultaten niet slecht al zeg ik het zelf. Betreffende het ‘gedrag’ zit er een zekere progressie in. Het cijfer 8 klimt langzaam op naar een 9. Het was op de muziekschool kennelijk niet meteen doorgedrongen dat ze met een goej mènneke te doen hadden…

‘Josje gaat over naar de tweede solfègeklas’, wordt op het einde van het schooljaar op het rapport vermeld.

Thuis hadden we de beschikking over een piano. Mijn ouders waren ervan overtuigd dat solfège-onderricht een goede basis voor mijn pianospel was. Ze hebben gelijk gehad. Tijdens mijn loopbaan als docent muziek is de piano steeds een onmisbaar hulpmiddel gebleken.

Opmerkelijk is dat directeur Jos Vastersavendts van de muziekschool in 1951 op het rapport nog het stempel met handtekening van zijn vader Henri gebruikt. Reeds zevenentwintig jaar geleden, in het jaar 1924, heeft Jos zijn vader als directeur opgevolgd.

Even een zijsprongetje…
De naam Vastersavends kwam in Tilburg niet veel voor. Henri Vastersavendts was namelijk in 1849 geboren te Asse, een plaats gelegen ten noordwesten van Brussel.
In Tilburg kregen de vrouwen van de heren Vastersavendts al gauw de bijnaam ‘vatzesaoves’ (pak ze ’s avonds).

Afb. 1: Rapport Tilburgsche Muziekschool van Jos Naaijkens.
Afb. 2: Rapport Tilburgsche Muziekschool van Jos Naaijkens met de
           studieresultaten.
Afb. 3: Gebouw van de Tilburgsche Muziekschool in de Noordstraat (omstreeks
           1933).
Afb. 4: Henri Vastersavendts 1849-1925 (l.) en zijn zoon Jos 1889- (r).

Bronnen.
Lamb. G. de Wijs, Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der
   “Vereeniging Tilburgsche Muziekschool”, Tilburg, 1933
Dr. Frans van Puijenbroek, Tilburg achter de muziek aan, uit Tilburg, tijdschrift voor
   geschiedenis, monumenten en cultuur, Jaargang 12, nummer 2, april 1994
www.cubra.nl

Media