Een jaarlidmaatschap voor een dubbeltje

De Kruispenning

In de nalatenschap van een aangetrouwd familielid van een broer in Tilburg, meer wil ik er niet over kwijt, trof ik bijgevoegd prentje aan. Uit 1937, bijna 85 jaar geleden.

De Paters Passionisten, een wereldcongregatie, hadden kort daarvoor een klooster geopend in Mook, het eerste in Nederland. En zij zochten donoren, ook in Tilburg. Vandaar dat je voor tien cent ‘lid’ kon worden, een jaar lang.

Elk jaar kwam daarvoor dan een zogenoemde ‘zelatrice’ aan de deur om dat dubbeltje op te halen. In de jaren daarvóór ging dat slechts om een stuiver (= vijf cent) heb ik elders gelezen, maar nog vóór de oorlogsjaren  (WO II) werd het lidmaatschap verhoogd naar een kwartje!

Maar dan werden er wel, mede namens u, jaarlijks 20 missen opgedragen!

 

Louis Sparidans