Bindweefsel - Participatieproject TextielMuseum

Textiel als Bindweefsel voor ontmoeting tussen culturen

Samen met ContourdeTwern en Stadsmuseum Tilburg is het TextielMuseum het project ‘Bindweefsel’ in 2021 gestart. Een participatieproject dat de bijzondere kennis van textieltechnieken en de unieke verhalen van verschillende Tilburgse vrouwen zichtbaar maakt en verbindt. Bindweefsel bracht wekelijks vijftien Tilburgers bijeen voor co-creatiesessies in het TextielLab, verdeeld over twee groepen. Beide groepen hebben inmiddels samen met een kunstenaar hun eigen kunstwerk gecreëerd, die onderdeel worden van de collectie van het TextielMuseum. Hieronder zijn de verhalen van verschillende deelnemers verzameld.

Photo Kevita Junior i.o.v. TextielMuseum-2021-029-021.jpg

Tijdens de co-creatiesessies onder begeleiding van passementexpert Veva van der Wolf en Karen Zeedijk en van het TextielLab staat kennisuitwisseling via diverse thema’s centraal. Denk hierbij aan: kleur en culturele betekenis van kleur, klederdracht en traditionele kostuums, kralen, ambachten, motieven en symbolen. Hierdoor leren de vrouwen elkaar en elkaars cultuur steeds beter kennen.

Kunstenaar Larissa Schepers helpt de groep bij het maken van een gezamenlijk kunstwerk: een levensboom met vruchten en bloemen die symbool staan voor de rijke culturele en persoonlijke verhalen van de deelnemers. Op 11 mei wordt de levensboom gepresenteerd tijdens een feestelijke opening in het TextielMuseum. Vanaf 22 mei reist het kunstwerk langs drie Tilburgse wijkcentra om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de verhalen van de levensboom. Daarna wordt de levensboom opgenomen in de collectie van het TextielMuseum.

Eline Ceelen is als projectleider actief betrokken bij het project. Eline: “Het is de taal van textiel die verbindt. Hoe veel je ook van elkaar verschilt, textiel brengt je letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat hebben we ervaren tijdens de activiteiten in de afgelopen periode. Er werd gemaakt, gedeeld, gevierd en gedanst.”

De deelnemers zijn afkomstig uit de wijkcentra MFA De Poorten, MFA Het Zuiderkwartier en MFA Het Kruispunt. Vooral De Poorten is gelegen in een wijk waar de textielnijverheid bloeide. Tijdens het project Bindweefsel kregen de deelnemers een deel van de geschiedenis mee. Zo herkenden zij de schoorstenen in de stad, grotere voormalige fabrieksgebouwen. Een aantal deelnemers woont in de buurt met textielstraatnamen en anderen wonen in de huizen of appartementen van de voormalige Erasfabriek. 

Foto's Regionaal Archief Tilburg, Jan van Oevelen en Kevita Junior i.o.v. TextielMuseum. ‘Bindweefsel’ wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds en Provincie Noord-Brabant, Fonds Erfgoed Tilburg.

Alle rechten voorbehouden